Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljöbrister på skolor i Borlänge

/
  • Arbetsmiljöverket bedömer att det är nödvändigt att undersköka Kvarnsvedens skolas luftkvalitet och inomhusklimat.

Det finns brister i arbetsmiljön på två skolor i Borlänge. Det menar Arbetsmiljöverket som nu ställer krav på förbättringar av arbetsmiljön efter genomförda inspektioner.
På Kvarnsvedens skola ska bland annat luftkvaliteten undersökas. Hagagymnasiet uppmanas upprätta en tydlig fördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet.

Annons

Knappt någon skola undviker påpekanden när Arbetsmiljöverket gör sina inspektioner. Meddelandet efter inspektionen den 14 januari på Kvarnsvedens skola, en grundskola med skolår F-6, fritidshem och cirka 400 elever i 14 klasser och 3 förskoleklasser, innehåller framför allt en uppmaning att vidta åtgärder när det gäller luftkvaliteten.

Ventilationen fungerar inte som den ska i vissa lokaler. Elever och personal upplever att "luften inte räcker till". Vintertid har det förekommit att det varit 17 grader i en sal med stillasittande barn i.

Arbetsmiljöverket bedömer att det är nödvändigt att undersköka Kvarnsvedens skolas luftkvalitet och inomhusklimat. Undersökningen ska som minst omfatta en mätning av koldioxidhalt och temperatur en normal skoldag. Åtgärder som inte omedelbart genomförs ska skriftligt anges vem som ska se till att den genomförs och när.

– Jag ser det som positivt att verket kommer ut till skolorna. Vi hade ett jättebra möte, säger tf rektor Maria Pettersson.

– När det gäller luftproblemen så har vi redan under 2015 tagit hjälp av Tunabyggen och detta togs upp vid besöket. Det förekommer att man i vissa lokaler i exempelvis A-huset upplever luften som sämre. Nu fick vi uppdraget att titta på värme och ventilation igen, så jag kontaktar Tunabyggen igen.

Kvarnsvedens skola har åtta krav till att åtgärda, som: göra systematiska miljöarbetets rutiner kända av skolpersonal och elever, ha årlig uppföljning av olika aktiviteter i detta arbetsmiljöarbete, förbättra rutiner kring nyanställdas introduktion och eventuella elever i 6:ans praktik samt tydliggöra säkerhetsrutiner och bedöma riskerna för våld- och hotsituationer på skolan.

– Påpekandena kan man se som ett stöd också vilka saker vi behöver jobba med. Jag anser vi kommer att kunna uppfylla kraven som Arbetsmiljöverket ställer, säger Maria Pettersson.

Hagagymnasiet fick sin inspektion den 25 januari. Av deras inspektionsmeddelande framgår att skolan ska upprätta en tydlig fördelning av uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet till en eller flera chefer, skolledare eller andra arbetstagare, som regelbundet ska hålla koll på arbetsförhållanden samt bedöma och vidta åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Tre ytterliga påpekanden för Hagagymnasiets del handlar om bättre rutiner för nyanställda och vikarier, årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt reda ut vilka personer som har och inte har aktuell utbildning i första hjälpen.

Mer läsning

Annons