Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindsnurror blir en regeringsfråga

Nu blir det regeringen som får avgöra om de fem vindkraftverken på Granberg i Älvdalen kommer att få stå kvar eller inte. Detta sedan försvarsmakten fått rätten att överklaga, trots att byggnadsnämnden gav bygglov 2008 och verken är i full drift sedan i fjol.

Det var 2008 som byggnadsnämnden i Älvdalen beslutade att ge O2 Vindkompaniet bygglov för fem vindkraftverk på Granberg, välsynliga från Rämma.

Försvarsmakten fick inte reda på bygglovet och kunde inte överklaga i tid.

Så småningom ansökte Försvarshögkvarteret om "återställande av försutten tid". Detta innebär att man ville ha rätt att utnyttja sin rätt att överklaga, vilket man menade hade förnekats dem genom att de inte underrättats om bygglovet.

I somras bifölls denna begäran och försvaret fick rätten att överklaga det gamla bygglovet, vilket de också gjorde. Länsstyrelsen avslog överklagandet och försvaret överklagade då till Mark- och Miljödomstolen i Nacka för några veckor sedan.

På torsdagen fattade så mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslut att överlämna ärendet för avgörande till regeringen.

Så här skriver Mark- och miljödomstolen i sitt "slutliga beslut":

"Vindkraftverken är placerade inom det område som bör vara hindersfritt och som av försvarsmakten har pekats ut som område av riksintresse för totalförsvaret. Området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Vindkraftverken utgör ett sådant hinder och äventyrar möjligheten att bedriva övningar."

Så fortsätter domen med bland annat dessa rader:

"Frågan i målet rör bygglov för vindkraftverk inom det så kallade hindersfria område för Älvdalens skjutfält, som är utpekat som riksintresse för totalförsvaret enligt miljöbalken, tredje kapitlet, nionde paragrafen. En etablering av vindkraftverk inom området riskerar att påverka möjligheterna att använda skjutfältet för samövningar med mark- och flygförband..."

Mark- och miljödomstolen kommer därför fram till att målet rör en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten. Målet ska därför överlämnas till regeringen för prövning. Beslutet får inte överklagas.

När regeringen kan ta ställning till denna mycket delikata fråga är i dag oklart.