Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraftparken Fageråsen i motvind

Annons

Det blåser snålt för landbaserad vindkraft som projektet Fageråsen. Talmannen i Sveriges riksdag meddelade den 5 juni att han den 3 juni avskrivit proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015. Samma dag den 5 juni anförde klimat- och miljöminister Åsa Romson i en interpellationsdebatt apropå införandet av prövningssystemet för vindkraft att ”Det finns ställen där det inte kan eller bör byggas, och det finns sätt att bygga förnybar energi som inte är bra. Vi måste ställa miljökrav på det.”

Nyligen i juni kom beskedet att norska Statkraft stoppar alla vindkraftsprojekt i Norden, alltså även i Sverige, på grund av att de inte är lönsamma. Professor Lennart Söder, verksam vid institutionen för elektriska energisystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), påpekar att samhällets subventioner av vindkraft är dimensionerat för en viss mängd vindkraft, vars mål nu håller på att uppnås.

Däremot verkar det blåsa helt andra vindar för havsbaserad vindkraft som offshoreprojektet i Hanöbukten, vilket omfattar 700 vindkraftverk och som kan producera åtta miljarder kilowattimmar. Energiminister Ibrahim Baylan har gett Energimyndigheten i uppdrag att utreda ett särskilt stödsystem för havsbaserad vindkraft. Fördelen med havsbaserad vindkraft i till exempel södra Sverige och i länderna kring Nordsjön torde vara uppenbar. Man slipper dra dyra, tidsödande och miljömässigt störande kraftledningar genom hela Sverige.

Denna nya inriktning är i linje med den bedömning som Malung-Sälens miljönämnd nyligen gjort den 10 juni i sitt yttrande till Länsstyrelsen Dalarna beträffande Fageråsen. Elproduktionen bör ske i landet och produceras där behovet av el är som störst (i landets tättbebyggda delar) anser nämnden. I yttrandet framhålls att orörda områden bör förbli orörda och att utpekade naturvärden i områdena inte bör exploateras.

Ansökan om uppförande av den ansökta vindkraftparken ska avslås enligt nämnden, då den inte bedöms förenlig med försiktighets- och lokaliseringsprinciperna i miljöbalken enligt lagrummen till 3 och 6 §§ i andra kapitlet.

Nämnden framhåller även och vidhåller att exploatering för vindkraft i ”orörda” områden inte bör ske, utan att det finns ett utvecklat kommunalt ställningstagande benämnt ”Vindbruksplan” innan det går att tillstyrka vindkraftsansökningar av detta slag.

Astor Ericsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare