Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vattendom vs moderna miljökrav

Vattendomar med mer än 100 år på nacken som gynnar elkraftsproducentens intressen å den ena sidan.
Miljömyndigheter som tycker att domarna är förlegade och inte uppfyller moderna miljökrav å den andra.

Läggs därtill att Ludvika kommun har intressen i båda fallen är det upplagt för en delikat fajt i Mark- och miljööverdomstolen.

I den ena ringhörnan finns myndighetsnämnden miljö- och bygg, och i den andra – Västerbergslagens Kraft AB (VB Kraft).

Det handlar om fiskar och andra vattenlevande djur ska kunna "vandra" från Norrboån upp i Stenbergstjärn och vidare till Frötjärn och Lilla Malingen.

När mark- och miljödomstolen godkände den nya dammanläggningen mellan Frötjärn och Stenbergstjärn slogs det samtidigt fast att kraftbolaget är skyldig till minimitappning av vatten och ordna en fiskväg mellan tjärnarna för att anläggningen inte ska utgöra ett vandringshinder.

Men VB Kraft hänvisade till gällande vattendom från 1915 (som vare sig kräver tappning eller fiskväg) – och överklagade vidare till miljööverdomstolen

Det är här myndighetsnämnden i Ludvika kliver in i matchen. I yttrandet till domstolen backar nämnden upp mark- och miljödomstolens krav på minimitappning/fiskväg.

Eftersom det handlar om en nybyggd anläggning måste det också kunnas ställas krav enligt nutidens miljökvalitetsnormer resonerar miljöskyddet.

– Vi får väl se hur det går. Det är alltid en mycket tungrodd process när gamla vattendomar finns med i bilden, säger miljöchefen Göran Eriksson.

I direkt anslutning till oenigheten om Frötjärn finns även Kammarkollegiets och länsstyrelsens ambition att ompröva regleringstillståndet för sjön Lilla Malingen och Stenbergstjärn.

Nämnden påpekar i sitt yttrande till Kammarkollegiet att det handlar om tre dammar i samma område, vilka bör ses som ett sammanhängande vattenflöde.

Eftersom Norrboån stora delar av året är torrlagd anser nämnden att villkoret om minimitappning för Frötjärnsdammen även bör gälla för Stenbergstjärn och Lilla Malingen.

Tilläggas kan att de nuvarande vattendomarna har sin grund i gamla Nyhammars Bruk AB:s verksamhet och är daterade 1904 och 1915.

Fotnot: En vattendom fastställer hur mycket vatten som får/måste tappas ur en sjö, via en damm eller vattenkraftverk. Inom vilka gränser vattenståndet måste ligga, samt under vilken tid/perioder under året värdena gäller.