Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vargstammen minskar - cirka 340 vargar finns i Sverige

Det finns färre vargar i Sverige i år än i fjol. Den senaste inventeringen visar att det finns cirka 340 vargar i Sverige, att jämföra med vintern 2014/2015 då resultatet var 415 vargar.
Men antalet vargpar utan valpar har ökat.

Fortfarande finns vargstammen framför allt i Mellansverige med tätast koncentration i Dalarna och Värmland samt i länen Örebro, Gävleborg, Västmanland och delar av Västra Götaland.

Det är Naturvårdsverket som har sammanställt resultatet från den inventering som gjort under perioden 1 oktober i fjol till den 31 mars i år. Enligt Naturvårdsverket är det flera faktorer som ligger bakom minskningen.

Läs även: Här Hamnar Sveriges dödade vargar

Bland annat handlar det om naturliga orsaker som variationer i hur många som föds och dör per år.

Licensjakt, som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden, är en annan. Exempelvis har licensjakten i Dalarna de senaste åren fokuserat på detta.

Till detta ska läggas skyddsjakter och illegal jakt.

– I inventeringsarbetet ser vi att det finns många revir men att antalet familjegrupper har minskat som en följd av licensjakten. Nya par har etablerat sig i de gamla reviren men hade inte reproducerat sig under inventeringsperioden. Familjegrupperna har stor betydelse för inventeringsresultatet då populationsökningen baseras på föryngringar vilket i stort sett är desamma som familjegrupper, säger Maria Hörnell Willebrand, chef för enheten viltanalys.

Det finns förstås en osäkerhet i exakt hur många vargar som finns. Enligt osäkerhetsfaktorn kan antalet vargar vara mellan 269 och 442 i Sverige.

Inventeringen bygger som sagt på antalet familjegrupper, som har minskat. Samtidigt har antalet vargpar utan valpar, så kallade revirmarkerade par ökat.

– Även om det finns en osäkerhet i siffrorna så kan man med stor sannolikhet slå fast att antalet vargar har minskat från förra året. Men eftersom antalet revirmarkerande par ökar så talar allt för att vi ser en ökning igen vid nästa års inventering, säger Maria Hörnell Willebrand.

Svenska Jägareförbundet anser att beräkningsmetoden som används för att uppskatta antalet vargar är för osäker.

– Jag är rädd för att de som drabbas av varg inte kommer att känna igen sig i beskrivningen att vargstammen minskat, i alla fall inte så mycket. Vi behöver en ny beräkningsmodell som bättre beskriver verkligheten, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd.

Han pekar på att antalet vargpar ökar.

– Sett över några år så kan vi slå fast att vi har en vargstam som ökar och kommer att öka. Men bilden nu blir att antalet vargar minskat kraftigt, vilket ger en fel bild.

Arbetet med att ta fram ett nytt sätt att beräkna hur många vargar som finns i landet pågår.

– Vi har haft ett sätt att räkna ut hur många vargar det finns under många år nu. Vi behöver utveckla och förbättra inventeringsmodellen, säger Maria Hörnell Willebrand.

Läs mer: Varg dödade eller skadade 66 får i Dalarna

Naturvårdsverket pekar på att den svenska vargstammen endast härstammar från fem invandrande vargar från den finskryska populationen. Med den smala avelsbasen är risken för inavel stor.

Men Naturvårdsverket konstaterar också att inavelsgraden hos den skandinaviska vargstammen har förbättrats något genom att avkommor från invandrade vargar börjar få valpar och på så sätt tillförs nya gener i vargstammen.

Bland annat har en finskrysk hane tillsammans med en tik etablerat sig i Tunturireviret, som ligger norr om Orsa.

– Om de skulle få valpar skulle det betyda väldigt mycket, säger Maria Hörnell Willebrand.

Vargstammens ökning under tidigare år har också gjort att vargen sprider sig över landet. Vargar som lämnar sina födelserevir kan röra sig över stora arealer och kan dyka upp varsomhelst på den skandinaviska halvön

Läs även: Vargdebatt lockade många - hybridfrågan ältades i timmar