Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Väntat besked - Dalarna föreslås ingå i Svealandsregionen från 2019

Dalarna ska ingå i Svealandsregionen från 2019. Det förslaget fick regeringen av Indelningskommittén under torsdagen.
– Precis vad vi trodde och förväntade oss. Detta kommer bli bra för Dalarna, säger landstingsrådet Ingalill Persson (S) som leder regionsprocessen i länet.

Som väntat föreslår regeringens utredare Barbro Holmberg och Kent Johansson i statliga Indelningskommittén att landet ska delas in i sex relativt jämnbördiga nya storregioner. Tre av dem - Norrland, Västra Götaland och Svealand - ska bildas redan från 2019. Dalarna ingår i Svealandsregionen med Gävleborg, Uppsala, Sörmland, Örebro och Västmanland.

– Dagens länsindelning har spelat ut sin roll. De tre stora regioner som de facto redan finns i dag - Stockholm, Västra Götaland och Skåne - har också slukat det mesta av samhällets satsningar. Den utvecklingen blir allt tydligare. Orsaklen är att små län inte står emot stora starka regioner. Att bilda jämbördiga storregioner gör att utvecklingen motverkas. Det blir istället utveckling i hela landet - inte bara i storstadsområdena, säger Ingalill Persson.

Utredarnas förslag överlämnades formellt till regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi under torsdagen. Nu ska förslaget ut på remiss till alla berörda i landet. I Dalarna inleds nu mer fördjupade samtal om förslaget och politiska beslut under hösten.

– Vi kommer bjuda in till en stor konferens dit alla berörda ska komma. Tanken är att vi som län ska bli överens om riktningen så att vi sedan får en bra sits i de förhandlingar som kommer fortsättningsvis med övriga län, säger hon.

Ingalill Persson tror att även processen med övriga län i Svealandsregionen kommer gå bra.

– Vi samarbetar redan i dag inom sjukvården. Vi är alla inställda på att detta ska bli något bra för oss alla. Ingen av oss vill att något län ska bli en förlorare i detta. Bara vinnare, säger hon.

Svealands region blir en av de större med 1,9 miljoner invånare.

– Detta faktumet gör att vi kommer bli en viktig region. En stor region med styrka, säger Ingalill Persson.

Fakta/Det här är Svealandsregionen

I föreslagna Svealandsregionen ingår 64 kommuner och sex län - Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Örebro, Sörmland och Västmanland. Antalet invånare är 1,9 miljoner.

Svealandsregionen blir den befolkningsmässigt tredje största i landet - efter Stockholm-Gotland och Västra Götaland som får 2,2 miljoner invånare vardera. Föreslagna Norrlandsregionen, som täcker mer än halva landet, blir befolkningsmässigt minst med 880 000 invånare.

Sedan 1957 har staten i olika omgångar utrett frågan om nya större regionala enheter. Tanken är att stora regioner ska leda till en effektivare användning av samhällets resurser och ge en mer rättvis och likartad samhällservice över hela landet - bland annat har det handlat om att få till en bättre och effektivare sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Direktvalda parlament ska sedan fatta de regionala besluten.

Dagens länsindelning har anor sedan stormaktstiden. 1634 införde Axel Oxenstierna - då han i praktiken var landets regent under drottning Kristinas förmyndarregering - styresmän, landshövdingar, i alla landsdelar. Landets indelning i län har i princip varit oförändrad sedan 1810.

Fakta/Så går processen vidare i Dalarna

Regeringen ska nu skicka ut Indelningskommitténs förslag på en remissrunda till alla berörda i landet. Remisstiden går ut den 15 oktober.

Den 22 augusti arrangerar Landstinget Dalarna och Region Dalarna en stor gemensam länskonferens i Tällberg för att diskutera förslaget. Tanken är att länet ska diskutera förslaget och formera en gemensam strategi inför höstens förhandlingar med övriga län i den föreslagna storregionen.

Den 12 september behandlar landstingsstyrelsen storregionsförslaget. Den 27 september fattar landstingsfullmäktige sitt slutgiltiga beslut. Det samma ska också alla länets 15 kommuner göra under hösten. Ledningen, direktionen, för Region Dalarna tar sitt beslut i frågan den 21 september.

Under hösten inleds samtalen med de övriga länen i Svealandsregionen. Bland annat ska länen de kommande åren enas om var regionsparlamentet bör ligga, var residensstaden bör vara, vilka sjukhus som ska göra vad och vilken kollektivtrafik regionen ska satsa på.

Landstingen leder formellt arbetet att bilda region. Regeringen och riksdagen avgör ödet för den nya läns- och landstingsindelningen. Alla beslut om de nya föreslagna storregionerna i landet väntas under 2017, innan nästa val.

Indelningskommittén vill helst att statens myndigheter formeras geografiskt som de nya storregionerna. Ett färdigt förslag i den andan kommer lämnas till regeringen i augusti nästa år.

Ladda hem nya versionen av DT:s Iphone-app här.

Ladda hem nya versionen av DT:s Android-app här.