Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Brandstation hamnar för nära riksväg

Trafikverket anser att den planerade brandstationen i Saltvik kommer att hamna för nära den planerade ombyggnationen av riksväg 71.
– Vi har haft synpunkter på att den hamnar väldigt nära riksvägen, vi vill ha ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter, säger Lars Nord, Trafikverket.

Annons

Efter många och långa turer beslutades till sista att den nya brandstationen skulle byggas i korsningen mellan riksväg 26 och 71. Detta i anslutning till den rondell och nya väganslutning som ska byggas mellan Vansbro och Hulån.

De beräkningar som gjordes på kommunen visade att det fanns plats för den tänkta brandstationen, mellan den gamla och nya riksväg 71. Men när beslutet togs i kommunen var det ingen som hade fått klartecken från Trafikverket om placeringen.

Nu har det stått klart att Trafikverket har synpunkter på placeringen, den kommer för nära riksvägen. Det räcker inte med att bygga en skyddsmur eller liknande mellan byggnaden och riksvägen, Trafikverket vill ha ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter.

– Det handlar om transporter av farligt gods och då måste det finnas säkerhetsmarginaler, betonar Lars Nord.

Han vill inte säga något om det kan bli aktuellt för kommunen att få till något undantag, utan konstaterar att det är kommunen som har ansvaret för plan- och bygglagen och slutgiltigt bestämmer.

Lars Lindgren, teknisk chef, medger att det kommer att gå att få till en säkerhetsmarginal på 30 meter. Han uppger att kommunen jobbar med att försöka hitta en lösning, men kan för dagen inte säga något om hur den ser ut.

– Det handlar bland annat om placering av stationen på tomten och utformningen av byggnaden, säger Lindgren.

Något definitivt besked från Myndigheten för skydd och beredskap angående det frysta bidraget till byggnationen har kommunen inte fått i nuläget.

– Vi skickade ett brev någon vecka före jul, men har inte fått svar på det och har skickat en påminnelse, uppger Lindgren.

Från början var kommunen utlovade ett statligt bidrag på cirka sex miljoner kronor, men sedan dess har förutsättningarna förändrats och nu är det sagt att det inte blir några pengar.

Över det hela hänger ett hot om vite på två miljoner kronor från Arbetsmiljöverket om inte bristerna i arbetsmiljön på den nuvarande brandstationen åtgärdas innan 2013.

– Vi är medvetna om det, men förhoppningsvis ska vi vara så långt med en ny station att vitet aldrig behöver falla ut, summerar Lars Lindgren.

Mer läsning

Annons