Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vad menas med en kyrkotomt?

Rättviks pastorat vill renovera Klockarbäcksdammen och dess tillhörande vattenränna vid Rättviks kyrka.
Men hur renoveringen ska finansieras och vad begreppet "kyrkotomt" innebär råder det delade meningar om.

Annons

Länsstyrelsen i Dalarnas län beviljade den 13 juni 2014 Rättviks pastorats ansökan om att få Klockarbäcksdammen och vattenrännan vid Rättviks kyrka renoverad. I sitt beslut hänvisade länsstyrelsen till kulturmiljölagen och menar att den aktuella dammen och vattenrännan är en del av kyrkotomten.

Riksantikvarieämbetet överklagade 8 juli det beviljade beslutet angående renovering av Klockarbäcksdammen och vattenrännan vid kyrkan. Överklagan gjordes då riksantikvarieämbetet anser att länsstyrelsen inte har befogenhet att bevilja denna renovering med hänvisning till kulturmiljölagen då vattenrännan och dammen, enligt riksantikvarieämbetets tolkning av kulturmiljölagen, inte hör till kyrkotomten.

– Anledningen till att vi överklagade handlar i första hand om att vi behöver få klarhet i begreppet "kyrkotomt". Det är nämligen inte är första gången det skapar gränsdragningsproblem, olika länsstyrelser tolkar begreppet på olika sätt. Med hjälp av detta ärende kan vi med domstolens beslut klargöra vad som menas med kyrkotomt, säger Markus Dahlberg på riksantikvarieämbetet.

Det faktum att ansökan beviljades av länsstyrelsen med hänvisning till kulturmiljölagen innebär att finansieringen av renoveringen kan komma från den kyrkoantikvariska ersättningen som Svenska kyrkan fördelar till skyddade kyrkliga kulturminnen. 

– Det som ska bekostas med kyrkoantikvarisk ersättning ska vara skyddat enligt kulturmiljölagens fjärde kapitel vilket vi anser inte gäller i detta fall. Vi tycker att länsstyrelsen har töjt på begreppet "kyrkotomt" när de menar att Klockarbäcksdammen och vattenrännan hör till kyrkotomten, hävdar Markus Dahlberg.

Rättviks kyrkas kyrkstallar har tidigare renoverats efter att ha beviljats av länsstyrelsen och med finansiering av kyrkoantikvarisk ersättning.

– Vi lyckades få ersättning för renoveringen av kyrkstallarna även om det var ifrågasatt, så vi tänkte att vattenrännan och Klockarbäcksdammen kan renoveras på samma sätt. Jag kan förstå om riksantikvarieämbetet tycker att vi har töjt på begreppet "kyrkotomt". Men nu är det upp till domstolen att ta ett beslut huruvida dammen och rännan hör till kyrkotomten eller inte, säger Anders Gottberg på länsstyrelsen Dalarna.