Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två historiska beslut i Smedjebacken

/
  • Magnus Westerstrand svarade på en direkt fråga av Ingemar Hellström (S) att, ja han är nyinsatt som ansvarig kontaktperson på länsstyrelsen för saneringsprojektet i Silvhyttan; Staren och Plogens arsenikhaltiga bottensediment och stränder.
  • Monica Forsgren (S) hade den tacksamma uppgiften att berätta om och lägga förslaget på nytt demensboende för 75 miljoner i Smedjebacken. Ett bygge som beslutades i full politisk enighet.
  • – Vi firar 25-års jubileum bara för början av projektet, sade miljö- och byggchefen Bosse Jernberg om hur trögt det går att få till stånd en start av sandmagasinsaneringar efter gamla gruvsynder i Silvhyttan.
  • Miljöhandläggare Magnus Westerstrand, länsstyrelsen, pratade om de fem undersökningar som gjorts sedan 1990-talet av arsenikhaltiga sandmagasin i och vid Staren och Plogen i Silvhyttan.

Två historiska beslut klubbades i Smedjebackens kommunfullmäktige. Båda besluten togs i full politisk enighet.
Bärkehus ges uppdraget att för cirka 75 miljoner kronor bygga ett nytt demensboende i Moga. Ett boende för personer med stora behov av omsorg dygnet runt. Två huskroppar ska byggas som ett "H", med plats för 32 patienter. Området är stort nog även för framtida utbyggnad.

Annons

Monica Forsgren (S) redogjorde för alternativa placeringar vid Solhöjden, Munkbogården eller Allégården men att förstudien mynnat ut i slutförslag om nybyggnad av demensboende på kommunalägd mark i Mogaområdet. Där kan inne- som utemiljöer tillgodoses utan kompromisser och bygget stör inte andra äldreboenden. MP, M, C och V tillstyrkte. Göran Engström (C) sade att behov och ränteläge gör investeringen rätt just nu.

För det andra beslutades att bilda gemensamt driftsbolag, WBAB - "Wessman Barken Vatten och Återvinning AB" - mellan Smedjebacken och Ludvika. Ingemar Hellström och Fredrik Rönning båda (S), Calle Morgården (MP), Lotta Gunnarsson (M) och Göran Engström var samstämt för.

Efter fikapaus meddelade Hellström att Ludvika samma kväll fattat likalydande beslut. Fullmäktigeledamöterna applåderade.

Miljöhandläggare Magnus Westerstrand, länsstyrelsen, var inbjuden gäst. På dagordningen stod "Information om gruvdrift vid Stollberg", men han var förberedd att tala om efterbehandlingsprogrammet av arsenikhaltiga sandmagasin på sjöbotten och kring sjöarna Staren och Plogen i Silvhyttan. Saneringen har utretts fem gånger sedan 1990-talet, beräknas kosta 100-tals miljoner och är högst prioriterade gruvsaneringsprojekt i länet. Ändå är SGU, länsstyrelse, kommun och Naturvårdsverk varken färdigdiskuterade eller har bildat någon styrgrupp.

Leif Nilsson, Rönning och Hellström krävde att något händer. Otåligheten är mycket stor i kommunledningen över den väldigt utdragna processen. Miljö- och byggchefen Bosse Jernberg konstaterade: "Vi firar 25-års jubileum bara för början av projektet".

Westerstrand som är nyinkopplad gav inte annat hopp än att 2016 kanske parterna blir överens i ansvarsfrågor och får Naturvårdsverket med på finansiering. En liten publik av Silfhyttebor och stugägare kring sjöarna fick inga nya besked under kvällen. Möjligtvis tillgodoses dock önskemålet om en broschyr "så vanliga människor förstår" vad man får och inte får göra.

Fredrik Rönning rapporterade att ekonomiska resultatet för kommunen pekar på +6,3 miljoner för 2015. Bengt Norlén sade att familj och utbildning håller sin budget tack vara 3 miljoner i Afa-pengatillskott. Monica Forsgren sade att även omsorgsnämnden ser ut att klara budgeten. Lena Ludvigsson-Olafsen sade att nya kartsystemet drar ner miljö och bygg till -200 000 kronor. Ingemar Hellström rapporterade prognoserna; +2,6 miljoner för Bärkehus, +500 000 kronor för SEAB och +2,5 miljon för nätbolaget.

I korthet beslutade fullmäktige sedan att höja inlåningen i Kommuninvest med två miljoner till 9,6 miljoner. SEAB gavs utökad borgen, för att klara VA-utbyggnader, med 25 till 150 miljoner. Kölsnäs beslutades bli VA-verksamhetsområde för utbyggnad för dricks- och spillvatten inom 1-7 år. Ny brandskyddspolicy klubbades.

Annons