Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Trafiksituationen på Ingarvet dålig

Något måste göras åt trafiksituationen på Ingarvet.
Det kräver nu en sammanslutning av de företag som finns på industriområdet.
– Trafiken på området ökar hela tiden och nu måste åtgärder vidtas för att öka säkerheten, säger Tobias Lundberg, kontaktperson för företagen.

Ingarvet är redan i dag Faluns största industriområde.

Men området fortsätter att hela tiden växa, då allt fler företag etablerar sig där.

Något som givetvis påverkar trafiken i området som stadigt ökar den också.

Nu är trafiksituationen så pass allvarlig att företagen i området gått ihop och gjort en gemensam skrivelse till kommunen, för att komma tillrätta med problemen.

En ny in- och utfart till området vill företagen ha, liksom en rondell på Leksandsvägen och fler separerade gång- och cykelvägar i i området.

– Vi har kommit till en punkt där något måste hända. Trafikflödet i området är ett av de stora problemen med stora köbildningar som följd. Men trafiksäkerhetshöjande åtgärder är också en viktig bit att ta tag i. Det är allt fler som cyklar och går till jobbet, och de flesta är hänvisade till den hårt trafikerade Ingarvsvägen, som på en stor sträcka saknar gång- och cykelväg, säger Tobias Lundberg.

Det var vid ett frukostmöte i slutet på augusti som företagen på Ingarvet kom överens om att göra en gemensam skrivelse, som nu har skickats in.

– Vi har på olika sätt tidigare påpekat problemen vi ser för kommunen. Det är på deras inrådan vi nu gör det skriftligt, säger Tobias Lundberg.

I skrivelsen pekar företagen på flera saker som gör att trafiksituationen på Ingarvet inte är hållbar:

* Köbildning

Det bildas långa bilköer speciellt vid utfarterna från Ingarvet med början klockan 15.00 på vardagarna. En timme senare är problemen så stora att det kan vara köer som nästan är en kilometer långa. Det gör att trafiken till många av tillfartsvägarna står stilla, och att det också är svårt att köra ut på genomfartsleden Ingarvsvägen från intilliggande fastigheter.

*Trafiksäkerhet

Allt från gångtrafikanter till tunga transporter samsas på Ingarvsvägen. Gång- och cykelväg finns bara på halva sträckan av vägen, annars är cyklister och gående hänvisade till vägrenen. Bredden på vägen gör också att flera farliga situationer uppstår när vänstersvängar ska göras av bilisterna. Hastigheten är också hög på vägen.

* Ökad trafik

Allt fler dagliga transporter sker till området och trafiken ökar när allt fler etableringar görs. Tillkomsten av bostadsområdet Slättaskogen bidrar också till den ökade trafiken.

– Vi hoppas med vår skrivelse få Falu kommun att på allvar sätta sig in i problemen och därefter agera. Det är som sagt en hel del som måste göras för att förbättra trafiksituationen på Ingarvet. Det ska inte behöva hända en allvarlig olycka innan något görs. Men helt klart är området i nuläget dimensionerat för en helt annan trafikmängd än den vi ser i dag, slutar Tobias Lundberg.