Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Torsångs nya skola klar 2014

Någon gång under 2014 – antingen till vårterminen eller höstterminen – räknar kommunen med att en ny skola i Torsång står klar.
Det beskedet gav fastighetschef Ingrid Brodin i går kväll när kommunen hade bjudit in till information och dialog om "Framtidens skola i Torsång".

Den nya skolan i Torsång är tänkt att bli en pilotskola i en plan som tagits fram för hur för- och grundskolan ska utvecklas de kommande åren – framtidens skola i Borlänge – och där målet är tydligt: alla barn i Borlänge ska klara skolan.

Planen rymmer också visioner om planerade investeringar för ny- om- och tillbyggnad av skolor i Borlänge fram till år 2031 och högst upp på prioriteringslistan står en ny för- och grundskola i Torsång.

Ett 60-tal personer hade samlats i aulan i Ornäs skola för att dels få information om tankarna med pedagogiken i den nya skolan, dels om hur planen är för byggprocessen.

Inledningsvis konstaterade Mari Jonsson, barn- och bildningsnämndens ordförande, att det var ett unikt beslut om framtidens skola som kommunfullmäktige fattade i juni.

– Representanter för samtliga nio partier i fullmäktige var uppe i talarstolen och bekräftade det framgångsrecept som vi sedan klubbade, sade hon.

De som kommit för att lyssna, många Torsångsbor naturligtvis, fick bland annat veta att innehållet och pedagogiken är det viktigaste i framtidens skola, och lokalerna ska stödja pedagogiken.

Skolchefen Ulf Måsson var en av flera representanter från kommunen som berättade om hur tankarna går när det gäller framtidens skola i allmänhet och Torsångs skola, som alltså blir först ut i det nya konceptet, i synnerhet.

– Vi bygger ihop förskola och de tidigaste åren i grundskolan, där eleverna går tillsammans. På det sättet tror vi att vi ger förskola och grundskola goda möjligheter att hitta samverkansformer, sade Ulf Måsson bland annat

Vidare fick de som samlats veta att skolan mitt i byn är ett begrepp som lanseras med Torsångs nya skola och som innebär att skolan ska vara resurs för alla som bor i området, ifråga om lärande, möten, kontakter med mera.

Skolan ska vara öppen sju dagar i veckan året om. Konkret betyder det att lokalerna måste ha ett stort mått av flexibilitet för att dels möta de olika verksamheternas krav, dels för att vara förberedda på en framtida utveckling av lärandemiljöer både pedagogiskt och tekniskt.

Var den nya skolan ska placerar var förstås den stora frågan i går kväll och Steve Johnson, kommunens plan- och markchef, kunde berätta att man tittar på ett område intill förskolan vid Asplunda. Den gamla skoltomen bedöms inte möjlig att använda för en ny skola dels på grund av kulturmiljön som är av riksintresse, dels för den anses vara för liten och att tomten ligger för nära älven och därmed översvämningsrisk.

– Asplunda har i och för sig också en kulturmiljö att ta ställning till, och så har vi trygghets- och säkerhetsfrågor när det gäller gång- och cykelvägar och mycket annat att bedöma, så det är en låg process innan vi är framme vid beslut. Tidigast nästa sommar kan vi vara klar med en detaljplaneändring om vi kör i gång på en gång, sade Steve Johnson som lovade att alla ska få möjlighet att vara med och tycka till, bland annat senare i höst i samband med samrådsmöten i Torsång,.