Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svartnäsprojektet nu på miljödomstolens bord

Såväl Bergvik Skog och ett 20-tal privatpersoner överklagar länsstyrelsens tillstånd att bygga vindkraftsparken i Svartnäs.

Annons

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation godkände i juni att faluföretaget Bergvik Skog AB endast får sätta upp 83 av de 115 vindkraftverken i Svartnäsområdet utanför Falun. Planer på utbyggnaden på tre berg runt Svartnäs stoppades.

Men länsstyrelsens beslut har överklagats till miljödomstolen av såväl Bergvik Skog som av många av dem som tidigare protesterat mot planerna.

Bergvik Skog har på grund av semestertiderna begärt tid fram till 15 september för att komma in med sina yrkanden och motiv till varför man överklagar men det är känt att de får bäst ekonomi i projektet med många vindkraftverk och så vill de ha prövat om försvarsintresset eller riksintresset för vindkraft på Båtpersberget väger tyngst.

Av det 20-tal privatpersoner, företrädesvis fritidshusägare, som överklagat så finns alla argument mot projektet med som buller, de flesta vill ha en 35 decibelsgräns, andra två kilometers skyddsavstånd i stället för en kilometer. Synlig påverkan oroar mycket, rädsla för hälsa och hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk hälsa förs fram.

Bergvik Skogs fågelinventering invänder många mot och anser är mycket bristfällig, bland annat har ett örnrevir missats och fladdermösen har inte utretts. Bland annat finns det en grotta där fladdermöss övervintrar om många vill se en inventering av fladderömssen i området.

En privatperson lämnar konkreta förslag på flytt av verk så att påverkan minskas.

Föreningen Finnskogsriket med 50-talet medlemmar värnar den småskaliga besöksnäringen uppmanar miljödomstolen att stoppa hela hela Svartnäsprojektet och att jädraåsprojektet i närområdet först utvärderas:

– Det finns en uppenbar risk för överetablering av vindkraft i vårt område., varnar Finnskogsroikets talesperson.

Annons