Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Stoppar problemen med elcertifikatsystemet vindkraftsprojektet Fageråsen?

Annons

Elförbrukningen i Sverige är den lägsta på 30 år och elpriset har halverats till cirka 25 öre/kilowatt. Ingen ny kraftproduktion är lönsam, knappast ens med bidrag genom elcertifikat. Bidragen har fallit från 33 öre/kWh (år 2011) till 18 öre/kWh, i stort sett en halvering. Vindkraftsproduktionen uppgick 2014 till 12 TWh, men endast 2,4 procent av vindkraftselen kunde avsättas i Sverige, resten gick på export.

Överskottet på el kommer att bestå med låga elpriser, men höjningarna av distributionen av elen från elnätsföretagen, som är monopolföretag, gör att elräkningarna inte blir billigare. Priserna kommer tvärtom att stiga kraftigt vid en fortsatt nätutbyggnad.

Förra året fick konsumenterna betala 196 miljarder kronor till elnätsföretagen för distributionen. Men det räckte inte. Genom en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen ges elnätsföretagen rätt till att retroaktivt kräva ytterligare 46 miljarder av konsumenterna! Sedan 2008 har elnätsavgifterna tillåtits öka med mer än 40 procent, medan konsumentprisindex (KPI) ökat med bara 4 procent. Nu väntar nya stora prisökningar från elnätsföretagen. Malungs Elnät väntas inom kort höja sina priser med 25 procent!

Fredagen den 22 maj tillkännagav regeringen att den återkallar sin proposition om ambitionshöjning av förnybar el för elcertifikatssystemet eftersom det saknas en riksdagsmajoritet efter allianspartiernas och Sverigedemokraternas nej till propositionen. Centern motsätter sig att skatt ska tas ut på förnybar el.

Miljöpartiet anser att det är jätteviktigt att höja nivån i elcertifikatsystemet, vilket medför en höjning av nivån på subventionerna via elcertifikaten för att förbättra lönsamheten för kraftbolagen. Därmed möjliggörs en fortsatt vindkraftsutbyggnad, inte betald solidariskt via skattsedeln utan av elkonsumenterna, genom höjda elräkningar.

Regeringen har misslyckats med att få stöd av riksdagen för sin proposition. Energiminister Ibrahim Baylan måste även ändra Norges synsätt att skatt ska som villkor kunna tas ut även på förnybar energi i det gemensamma svensk-norska samarbetet kring elcertifikatsystemet.

Dessutom kan skattelättnader enligt Baylan strida mot EU:s konkurrensregler.

I denna röra kring elcertifikatsystemet, och den ökade osäkerheten på det nationella planet, valde en majoritet av Malung-Sälens kommunfullmäktigeledamöter den 25 maj att avvisa kommunstyrelsens förslag om ett veto mot vindkraftsprojektet Fageråsen, utan att avvakta behovet av en vindbruksplan.

Astor Ericsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare