Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samråd har inletts om säkrare trafik i Åsmansbo

/

Att öka tillgängligheten, tryggheten och trafiksäkerheten för gående och cyklister, så kallade oskyddade trafikanter.
Det är målsättningen när Trafikverket planerar för en bättre trafiksituation på och vid länsvägen genom Åsmansbo i Smedjebacken. En förstudie har upprättats och samrådet inleddes på fredagen.

Annons

Fram till den 15 februari har allmänheten möjlighet att titta närmare på förstudien, tycka till och framföra eventuella synpunkter till ärendemottagningen vid Trafikverket i Borlänge. Samrådshandlingar finns bland annat hos Siv Eriksson i byn och på biblioteket i Smedjebacken.

Förstudien, som är en lunta på 30 sidor, är mycket detaljerad och omfattar allt från befintliga förhållanden till miljöaspekter, möjliga åtgärder och hur projektarbetet ska gå vidare.

Bakgrunden är att boende i byn upplever det som besvärligt och otryggt att promenera och cykla på länsvägen, vintertid i synnerhet. Framför allt uppges situationen vara speciellt farligt för barn.

Det finns också en uppfattning om att trafiken genom byn har tenderat att öka på senare år och det berättas om olyckor och tillbud som inte har rapporterats, bland annat i på och avfarten till Mattsbo.

En längre gång- och cykelbana, huvudsakligen på vägens östra sida och med flera delsträckor, är ett förslag till ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Ett annat är att delar av länsvägen genom centrala byn i stället utformas till en så kallad bymiljöväg.

Det innebär att drygt 1,2 meter av körbanans båda sidor markeras (målas) som ett utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Körbanan får då en bredd av cirka 3,5 meter. Möten mellan fordon ska dock hela tiden ske på de oskyddade trafikanternas villkor.

Bland övriga åtgärder föreslås också två refuger där bilisterna behöver ta det extra försiktigt plus så kallade tätortsentréer på ömse sidor av centrala byn.

Beräknad kostnaden för den ökade trafiksäkerheten i Åsmansbo beräknas bli 2,1 miljoner kronor eller 3,5 dito beroende på omfattningen.

Mer läsning

Annons