Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omstridd vedhantering förbjuds

Annons

Grannarna som i början på 2006 drog ut på krigsstigen med en skrivelse till miljökontoret var inte nöjd med nämndens beslut. Man vände sig till länsstyrelsen med en överklagan.

Länsstyrelsen visade sig inte alls instämma med det lokala miljöskyddets resonemang om att från en jord- och skogsbruksfastighet får man lov att acceptera vissa störningar.

Länsstyrelsen gav grannarna rätt och utfärdade ett förbud och föreläggande gällande vedhanteringen. Att bygga upp plank och vallar för att dämpa bullret skulle enligt länsstyrelsen förfula det öppna jordbrukslandskapet.

Från och med den 1 augusti i år skulle därför verksamheten ha upphört och från början på september skulle gården vara avstädad från spånhögar, containrar och annat som hört till vedproduktionen.

Storsveden Skogsegendomar HB som bedrivit verksamheten valde dock via sin advokat Ulf Andersson att överklaga länsstyrelsens beslut till miljödomstolen. Däremot överklagades inte själva sakfrågan. Istället tog man sikte på att länsstyrelsen riktat föreläggandet till fastighetsägaren - och inte till handelsbolaget.

Miljödomstolen instämde och beslutade den 12 juli om inhibition. Det vill säga att länsstyrelsens beslut inte kunde verkställas.

Grannarna överklagade å sin sida vidare till högsta instans, miljööverdomstolen, som i slutet på förra veckan upphävde miljödomstolens beslut. Den högre instansen anser att det är av underordnad roll om länsstyrelsen gjort en formell tabbe när det gäller vem föreläggandet adresserats till.

Därmed är striden i praktiken över. Miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas och det är länsstyrelsens förbud som gäller.

Fastighetsägaren och vedentreprenören vill egentligen inte kommentera saken i tidningen.

- Men jag kan väl säga så mycket att ingen skugga ska falla på miljökontoret i Smedjebacken, dom har hanterat det här proffsigt.

När det gäller miljööverdomstolens beslut betraktaren han som att det i princip har utfärdats ett näringsförbud.

- Jag har ingen aning om hur det blir i fortsättningen, om vi kan flytta vedhanteringen till en helt annan plats.

- Det har naturligtvis funnits många skäl att ha produktionen på gården. Inte minst med tanke på stöldrisken.

Mer läsning

Annons