Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur fördelas arvet?

Annons

Fråga:  Hej Anna! Fru Nilsson avlider i juni 2010. Hennes banktillgodohavanden på dödsdagen är ex. 200 000 kronor. Hon har en legal arvinge (brorson).
Herr Nilsson avlider i oktober 2010. Hans banktillgodohavanden på dödsdagen är ex. 400 000 kronor. Bouppteckningarna inlämnas till skatteverket i maj 2011 och registreras i oktober. Skiftet skall göras nu, ett par månader efter.

Jag har fått olika svar från jurister:
1. Arvinge efter fru Nilsson ärver 1/ hälften av den sammanlagda summan, alltså ca 300 000 kronor. Samt arvingarna efter herr Nilsson ärver vardera 1/6, alltså ca 100 000 kronor.
2. Arvinge efter fru Nilsson ärver den procentuella del som var hennes på dödsdagen., alltså 33,3 procent. Arvingarna efter herr Nilsson ärver vardera 1/3 av 66,7procent.

Vad är rätt?


Svar:  Arvingen efter Fru Nilsson ärver hälften av det totala boet (300 000 kr) sedan bodelning och arvskifte gjorts, medan arvingarna efter Herr Nilsson ärver den andra halvan (300 000 kr) efter bodelning och arvskifte. Utifrån din fråga verkar det som att Herr Nilsson har tre arvingar (t.ex. tre syskon). De ärver 100 000 kr vardera d.v.s. 1/6 av det totala boet. Den här fördelningen förutsätter att det inte fanns något testamente och att all egendom som makarna hade var deras giftorättsgods, d.v.s. det fanns ingen enskild egendom.

Det finns dessutom en regel i 12 kap 2 § Äktenskapsbalken som innebär att den efterlevande maken har rätt att välja att behålla sitt giftorättsgods utan att det delas i bodelning. Hade Herr Nilsson fortfarande levt hade han kunnat använda denna regel och då hade fördelningen blivit som den i det andra alternativet du fått d.v.s Fru Nilssons arvinge hade fått 200 000 kr (33 %) och Herr Nilsson hade behållit sina 400 000 kr (66 %). Denna regel kan dock inte åberopas av Herr Nilssons dödsbo, därför blir fördelningen som i ditt första alternativ.

Anna Akselsson

Mer läsning

Annons