Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sjukhusen i Dalarna och kol-vården

Annons

Kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en sjukdom som kommer smygande med symptom som hosta, andfåddhet och trötthet. Det är också en dold sjukdom. Bara var femte drabbad får sin sjukdom diagnostiserad. Det här innebär att det enbart i Dalarna lever fler än tiotusen personer med kol som inte får behandling. I dag är kol en obotlig sjukdom, men med rätt vård kan sjukdomen bromsas upp och symtomen lindras.

Förutom lidande innebär sjukdomen också en stor kostnad för samhället – enligt tidigare beräkningar minst nio miljarder om året och i dag troligtvis betydligt mer än så. Vårdinsatserna blir mer kostsamma ju längre sjukdomen fortskrider. Det innebär att tidig diagnos och bättre behandlingsmetoder både minskar lidandet för patienterna och kostnaderna för samhället. För att kunna förbättra metoder för diagnostik och behandling krävs dock mer forskning.

Sedan 2009 bör kol-patienter registreras i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret/Rikskol. Men det här arbetet går långsamt. Fortfarande är bara en fjärdedel av primärvårdsmottagningarna och hälften av de lungmedicinska enheterna anslutna till registret. I tre landsting och regioner – Gotland, Norrbotten och Värmland – är det ännu inga sjukhus eller vårdcentraler som rapporterar till kvalitetsregistret.

I Hjärt-Lungfondens nya kol-rapport framkommer att det bara är omkring sex procent av alla patienter med känd kol som finns med i registret, en uppgift som hämtats från Luftvägsregistret/Rikskol. En så låg anslutningsgrad försvårar kraftigt möjligheterna att använda registret för forskning som på sikt kan utveckla kol-vården.Luftvägsregistret/Rikskol och övriga nationella kvalitetsregistren ger Sverige unika möjligheter att följa upp och utveckla hälso- och sjukvården. Exempelvis publicerar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting sedan några år Öppna jämförelser, som framför allt bygger på de nationella kvalitetsregistren och som genom att belysa brister bidragit till att utveckla vården inom flera områden. Men inte minst är det ett ovärderligt hjälpmedel för forskningen.

Dessa jämförelser har rönt stort intresse och medfört att förändringar skett i vården när missförhållanden blivit offentliga, men där finns inte Luftvägsregistret/Rikskol med på grund av sin låga täckningsgrad. För att förbättra för de drabbade är det dags att Landstinget Dalarna säkerställer att alla kol-patienter rapporteras in till det nationella kvalitetsregistret för kol. Enstaka eldsjälar som rapporterar in är viktiga, men för att registret ska bli heltäckande och möjliggöra forskning och utveckling krävs det att frågan prioriteras. Vi vill uppmana ledningen för landstinget och för sjukhusen i Dalarna att ta sitt ansvar för att se till att så sker.

Staffan Josephson

är generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Kjell Larsson

professor och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel