Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Våldsam skötare på rättspsyk avskedad

/
  • Den manlige sjukskötaren har varit anställd i cirka 25 år. Han ska aldrig tidigare ha varit inblandad i liknande incidenter, men landstinget tvekade inte att avskeda honom.
  • Vi kan inte ha förtroende för en medarbetare som uppträder på det här sättet, säger Ulf Cristoffersson. Under hans tid som chef har tre anställda avskedats på grund av att de utövat våld mot patienter.

En skötare vid rättspsyk har avskedats.
– Våld i vården är inte tillåtet, även om det handlar om rättspsykiatri, säger Per Nyström vid landstingets personalavdelning.

Annons

Händelsen som ledde till avskedandet inträffade i början av december.

Per Nyström:

– Skötaren tog tag i och tryckte upp en manlig patient mot en garderobsdörr. Våld är bara tillåtet om det handlar om att skydda sig själv, skydda någon annan eller skydda patienten från att göra sig illa. Men i det här fallet fanns inga sådana indikationer.

Ulf Cristoffersson, verksamhetschef för rättspsykiatriska kliniken, bekräftar händelsen.

– Jag har varit chef här under 4,5 år och under den tiden har vi tyvärr haft tre fall där anställda avskedats på grund av våld mot patienter. Vi kan aldrig försvara att personal begår övergrepp mot patienter.

Efter våldsutbrottet låste skötaren in patienten. En tvångsåtgärd, konstaterar Nyström, och tillägger att beslut om inlåsning inte får fattas av någon annan än överläkare eller chefläkare.

– Skötarens arbetsledare, en kvinnlig sjuksköterska, gav direktiv om att dörren skulle låsas upp. Men han rättade sig inte efter arbetsledningen så i stället fick sjuksköterskan låsa upp, berättar Nyström.

Enligt Per Nyström har den manlige sjukskötaren varit anställd i cirka 25 år. Han håller med om att det utifrån sett kan verka väl hårt att bli avskedad för en enda händelse som denna. Det finns ingen dokumentation om att skötaren tidigare varit inblandad i liknande incidenter.

– Visst kan det tyckas tufft, men våld mot patienter är aldrig acceptabelt i vår verksamhet.

Nyström framhåller att avskedandet, som formellt skedde nu i början av januari, föregicks av en process där skötaren omedelbart stängdes av och att man sedan utredde händelsen och hade diskussion med facket.

– Så avskedandet kom inte som en blixt från klar himmel. Men Kommunalfacket har begärt tvisteförhandling och yrkar att avskedandet ska ogiltigförklaras.

Ulf Cristoffersson säger att Kommunalfacket "enligt min uppfattning" inte haft någon avvikande uppfattning i sakfrågan. Han förmodar att Kommunal driver ärendet av principiella skäl.

Cristoffersson uppger att i det aktuella fallet har man inte konstaterat några specifika fysiska skador på patienten.

– Men naturligtvis är det så att det förtroende som byggts upp i vårdrelationen grusas när sådant här inträffar.

Rättspsykiatriska kliniken har för närvarande 73 vårdplatser och de flesta är belagda. Kliniken har cirka 200 fast anställda och dessutom finns en grupp om närmare 100 personer som tas in som vikarier och extra anställda vid behov.

– Vi genomför systematiska insatser där personalen får utbildning i förhållningssätt och hur patienterna ska bemötas, berättar Ulf Cristoffersson.

Mer läsning

Annons