Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

SFI klarar Skolinspektionens granskning

Skolinspektionen har granskat hur SFI (Svenskundervisning för invandrare) fungerar i 39 kommuner i hela landet. Säters kommun ingick i granskningen och Skolinspektionen hittade inget att anmärka på för Säters del.

Annons

I sin granskning bedömde Skolinspektionen hur kommunerna uppfyller författningarnas krav avseende invandrares möjlighet att snabbt få tillgång till undervisning inom SFI. När det gäller Säters kommun så har Skolinspektionen inte identifierat några brister vad avser tillgång till SFU enligt skollagen (SFS 1985:1100). Skolinspektionen har heller inte identifierat några brister vad avser uppfyllandet av etableringslagens krav (SFS 2010:197).

Skolinspektionen skriver även att det nuvarande samarbetet mellan Säters kommun och Arbetsförmedlingen uppfattas som gott från båda parter. Dessutom skriver Skolinspektionen: "Säters kommun bedriver uppsökande verksamhet via annonsering i pressen. Vid de informationstillfällen som kommunen anordnar för nya kommuninvånare deltar SFI-verksamheten med muntlig och skriftlig information. Den uppsökande verksamheten kan dock utökas från Säters kommuns sida för att nå fler språkgrupper. Detta för att säkerställa att kommunen aktivt verkar för att alla som har rätt till SFI erbjuds detta".

Slutsatsen från Skolinspektionen blir därför: "Det har i inspektionen inte framkommit annat än att skolan uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Skolinspektionen avslutar härmed ärendet."

I granskningen fanns 39 kommuner med. Säters kommun tillhör den halva som uppfyller lagens krav och därmed inte får någon kritik alls. Resten av kommunerna får hård kritik av Skolinspektionen.

Mer läsning

Annons