Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorkritik på budget i Säter

/

Annons

Bert Stabforsmo betonar att en miljöredovisning ska ha en "funktion" att fylla - det vill säga ha konkreta miljömål - som kan följas upp för att den ska ha ett värde. Sådana miljömål kommer att införas.

Säters kommun har för årsredovisningen 2008 ekologisk hållbar utveckling som ett av fyra delmål, skriver Bert Stabforsmo i sin skrivelse till kommunstyrelsen.

Revisorerna konstaterar också att kommunen inte klarade sitt ekonomiska balanskrav för 2005. Men det underskott som uppstod återställdes 2006, enligt ekonomichefen. Han betonar att revisorernas påpekande härrör sig från ett "skrivfel" i kommunens årsredovisning och när det rättades till hade revisorerna inga synpunkter.

Revisorerna skriver att kommunen gjort avsteg från "god redovisningssed" genom att börja skriva av 2006 års investeringar under året. Ekonomikontoret menar att större delen av investeringarna skett under andra halvan av året och att den ekonomiska fröskjutning som skett är "obetydlig".

Under förra året köpte Säters kommun Folkets hus för 3.5 miljoner kronor och att avskrivningarna påbörjades vid köpet. Ekonomichefen betonar att kommunen kommer att leva upp till god redovisningssed på detta område.

Revisorerna och kommunen har något skilda åsikter om vad som är investering och underhåll. Fuktskador som åtgärdats på förskolan Myran har tagits upp som investering medan revisorerna vill ha det till "periodiskt underhåll. Kostnaderna uppgår till nära två miljoner kronor varav övergång till fjärrvärme kostat drygt en miljon kronor.

Detta ska enligt ekonomikontoret räknas som "värdehöjande" och därmed som en investering. Kommunens värdering av Myran är 2.5 miljoner konor och anses inte vara övervärderad.

Kommunen har fodringar på medborgare som inte klarat av sina statliga villalån. Det är lån som kommunen borgat för. Kommunens åtagande minskar för var år då lånen inte längre är aktuella. Åtagande vid senaste årsskiftet uppgick till 3.3 miljoner kronor. Endast ett fåtal borgensåtagande har kommunen tvingats infria.

Mer läsning

Annons