Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Sågverksgifter inte så allvarliga som befarat

Undersökningar visar att marken vid före detta sågområdet i Norsbro är förorenad.
Dessbättre är halterna mycket lägre än vad Länsstyrelsen befarade.

Sågområdet som numera ägs av Bergkvist-Insjön Trävaror AB har låtit Sweco undersöka sågområdet efter att Länsstyrelsen tidigare klassat sågen i näst högsta riskklass.

Sågområdet ligger en kilometer öster om centrala Leksand, omedelbart norr om Österdalälven. Fastigheten gränsar även till ån mellan utloppet från Limsjön som är naturvårdsområde och räknas till Naturvårdens riksintressen som en restaurerad fågelsjö.

Marken inom före detta sågverksområdet är plan och är sedan 2010 till stora delar asfalterad. Var överskottsmassorna från asfalteringen 2005 transporterades är inte känt konstaterar Sweco i sin rapport.

Dessbättre visar den att giftresterna från impregneringen som startade 1966 och pågick fram till 1975 inte är så stora som befarat.

Troligen användes Bolidensalt innehållande koppar, krom, fosforsyra och arsenik som impregneringsmedel.

I Länsstyrelsens MIFO 1-utredning finns uppgifter att det har tidigare förekommit doppning inom sågverket med Santobrite med pentaklorfenol som verksam beståndsdel. Undersökningar vid andra sågverk visar att Santobrite även innehöll dioxiner och det ledde sågen hamnade i riskklass 2 år 2002.

Swecos provprogram visar att det finns föroreningar i mark och grundvatten, men att halterna är låga och det finns ingen risk att Limsjön påverkas.

Inga ytterligare undersökningar eller åtgärder bedöms nödvändiga och Sweko rekommenderar en omklassning till riskklass 3 – "måttlig risk för påverkan på människa och miljö" och riskerna finns i så fall i samband schaktjobb.