Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så mår Borlängeungdomar

DT har ur Lupp 2015 dragit ut ett dussin svar med tabeller som rör ungas livssituation i Borlänge.

Annons

LUPP är en enkätundersökning som Borlänge nu genomfört för andra gången i åk 8 på grundskolan och åk 2 på gymnasiet.

60 frågorna handlar om synen på inflytande och demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.

En stor andel av ungdomarna är inte alls eller inte särskilt oroliga för föräldrarnas ekonomi. Ändå är 12 procent på gymnasiet och 8 procent i åttan ganska eller mycket oroliga. Av utomeuropeiskt födda som bara bott i Borlänge 0-3 år tillhör 37 procent gruppen ekonomiskt utsatta, visar en annan fråga. Borlänge har högst barnfattigdom i Dalarna (20 procent år 2012 enligt Rädda Barnen).

Nöjdhet i livet. En väldig stor andel är ganska eller mycket nöjda med familjen, kompisar och med livet i sin helhet. Siffrorna 85-90 procent är liknande i hela Dalarna. Av Borlänges gymnasieungdomar är 20 procent missnöjda med sin ekonomi, rikssnittet är 25 procent missnöjda. Borlängeungdomar är något mer tillfredställda med skolan än rikssnittet.

78 procent av högstadieungdomarna och 67 procent av gymnasieungdomarna svarar att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden i Borlänge. Andelen som är missnöjda är 27 procent. Speciellt tjejerna är mindre nöjda. Sedan Lupp-undersökningen i Borlänge 2010 har det skett en liten negativ utveckling.

80 procent av högstadieungdomarna och 73 procent av gymnasieungdomarna tränar en eller flera gånger i veckan. Tjejer i högre utsträckning än killar läser och håller på med foto, film etcetera.

Hur trivs man då på viktigaste arbetsplatsen, skolan? Nerbrutet på skolor ser man i Lupp att högstadieeleverna på Ornäs skola och Maserskolan uttrycker högre nöjdhet. Med motsvarande lägre nöjdhet på Forssaklacksskolan och Kunskapsskolan. Om klassråd/elevråd framgår att elever på Kunskapsskolan är mindre nöjda än elever på övriga skolor.

Hög andel är nöjda med undervisning, lärarna, elevhälsan och extra hjälp. Borlänges resultat ligger något högre än regionsnittet för Dalarna. Minst nöjda är ungdomarna med skolmaten, där bara hälften anger att maten på skolan är mycket eller ganska bra. Forssaklacksskolan samt Gylle skola sticker ut som minst nöjda med skolmaten. Kunskapsskolan och Helixgymnasiet har nöjdaste lunchätarna. Men 2010 var missnöjet med skolmaten runt 20 procentenheter högre, så nöjdheten har ökat.

Självskattad hälsa kan ifrågasättas som studie på grund av det subjektiva inslaget. Borlängetjejer både på högstadiet och gymnasiet bedömer sin hälsa lägre än killar. Men inga stora skillnader jämfört med 2010 och rikssnitt. Stressen bland gymnasietjejer sticker emellertid ut!

Ungdomarna har svarat på hur trygga de upplever att de är på olika platser i Borlänge. Tryggast i hemmet och i sina organiserade fritidsaktiviteter, minst trygga på stan, i kollektivtrafiken samt på fritidsgårdar. Högstadietjejer känner sig dessutom mindre trygga på internet än övriga. 14 procent av ungdomarna i Borlänge svarar att de blivit utsatta för hot och 18 procent utsatta för stöld senaste halvåret. Tre procent anger att de senaste halvåret blivit utsatta för misshandel eller sexuellt utnyttjande.

Fem procent av högstadieungdomarna och tre procent av gymnasieungdomarna har blivit mobbade eller trakasserade en längre period.

Vanligaste sättet att få tag i alkohol är via kompisar, kompisars syskon eller partner. Störst andel av de som dricker, 62 procent, svarar att de känner sig fulla någon eller några gånger i månaden. Tre procent av högstadieungdomarna svarar att de får dricka alkohol för sina föräldrar och 34 procent av gymnasieungdomarna. Nivåerna följer rikssnittet.

Centralt i Lupp är ungas syn på politik och samhälle, organisering och inflytande. Från 2010 till nu är det klart fler ungdomar som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen. Viljan med osäkerheten har nu fått Borlänge kommun att inför hösten uppmana ungdomar att "Vi söker unga Borlängebor som vill utbilda politiker i kommunikation".

Andelen ungdomar med sommarjobb i Borlänge ifjol var lägre än regionssnittet för Dalarna samt rikssnittet för Lupp. I rikssnittet svarade 68 procent av gymnasisterna och 18 procent av högstadieungdomarna att de hade sommarjobb 2015.

Ett citat från ett av svaren: "Istället för att kommunen endast ordnar jobb under sommaren åt ungdomar, borde de skapa en sida där de annonserar om extrajobb åt ungdomar året om".

Slutligen om det bästa med att bo i Borlänge. 91 procent av ungdomarna på gymnasiet och 94 procent på högstadiet ser mycket eller ganska positivt på framtiden för sin egen del. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund i Borlänge har en i högre grad positiv framtidstro, 97-98 procent.

Har ni orkat läsa och kika på Lupp-statistiken hit så har ni en bild av ungas liv i Borlänge. Materialet ovan är en del av rapporten som nu ska diskuteras på föräldramöten, i föreningar och i politiken.