Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S ställer sig bakom yttre ringled och bro över Tisken

En sydlig länk inklusive bro över Tisken kan bli verklighet.
I ett remissvar till den fördjupade översiktsplanen ställer Socialdemokraterna sig bakom en sådan lösning.
– Vi tror att med ett större och växande Falun behöver frågan aktualiseras, säger kommunalrådet, tillika ordförande för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Jonny Gahnshag.

Trafiksituationen i Falun och då främst genom de centrala delarna länge varit en het fråga.

I samband med att Resecentrum byggdes om ersattes den tvåfiliga vägen genom Falu centrum med en 1+2-väg.

Därefter har debatten gått het där Moderaterna gått ut med att om man vinner valet så bygger man tillbaka dubbla filer i vardera riktning.

LÄS MER: Moderaterna: "Vinner vi valet breddar vi vägen"

Nu kommer nästa utspel kring trafiksituationen i Falun, men den här gången från socialdemokratiskt håll.

Just nu håller en fördjupad översiktsplan på att tas fram för Falu centrum samt området kring Varpan.

Den 28 april var sista dagen för samrådet kring den fördjupade översiktsplanen och ska ses som en grovskiss över hur Falun ska utvecklas under de närmaste 20 åren.

LÄS MER: Korsnäsvägen - ett vägskäl för Faluns politiker

I ett remissvar ställer Socialdemokraterna sig bakom en sydlig trafiklänk förbi Falun.

I yttrandet går att läsa att den sydliga länken bör ha sin början vid regementsvägen, fortsätta med en broförbindelse över Tisken samt vidare ut på E16 i höjd med avfarten till djursjukhuset.

Som plusvariatnet i yttrandet anser S i Falun att man med en sydlig trafiklänk kan minska genomfartstrafiken i Falun, men också göra föreslagna avsmalningar av Korsnäsvägen till förmån för gång- och cykeltrafikanter.

När kan det här bli verklighet?

– Det här har en planeringshorisont på kanske decennier, men just därför behöver vi nog tänka på det här redan nu, svarar Jonny Gahnshag.

Kostnad för ett sådant här projekt?

– Vi har räknat utifrån standardkostnader. Sedan är själva brobyggandet komplicerat – det kan kosta väldigt mycket, men det kan också kosta lite beroende på vad man väljer. Ser man bara till själva vägdelen så har vi uppskattat kostnaden till 150 miljoner- till 300 miljoner kronor. Men det här är inte frågan om en motorväg utan en trafiklänk även för andra trafikslag.

Men om ni inte hade gjort om Korsnäsvägen genom centrum kanske inte den här investeringen alls behövs?

– Det är inte så att vi vill backa bandet och vill göra om utan snarare utveckla i den riktning vi redan påbörjat, fortsätter Jonny Gahnshag som även vill betona att remissvaret från S handlar om mer än bara en sydlig förbifart i Falun.

– Det vi också har sagt i vårt remissyttrande är att vi vill bygga ett mänskilgt och barnvänligt Falun,

I den tänkta framtidsplanen med en sydlig ringled ses även Trafikverket som en viktig del då man skulle komma att avlasta dagens E16 som går runt Falun.

Även Centerpartiet har varit inne på liknande tankar som Socialdemokraterna, men då med en förbifart i linje med Origo-rondellen, Östra Främby och vidare ut på E16 i höjd med Tallen – alltså använda sig av det vägreservat som redan finns idag för en sydlig trafiklänk förbi Falun.

LÄS MER: M:s krav: Avbryt cykelplanen