Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Riksdagsman (MP) om strålningsmotionerna: "Jag påstår inget anmärkningsvärt"

Verkligen uppmuntrande att Dalarnas Tidningar använder nästan hela ledarsidan till att uppmärksamma mitt värdefulla och viktiga arbete på folkhälsoområdet. Man kunde dock önska en något bättre källgranskning från tidningens sida när den kritiserar mitt arbete.

DT verkar ha förtroende för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) så låt se vad de skriver på sin hemsida. Man inleder informationen om EMF med följande formulering:

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du använder handsfree vid mobilsamtal. Anledningen är att det inte går att utesluta ett samband mellan långvarig mobilanvändning och vissa tumörtyper.

I sina rekommendationer skriver man även följande:

Håll ut mobilen från kroppen. Om du håller ut mobilen en bit från kroppen när du pratar exponeras du för betydligt mindre radiovågor.

När det gäller forskningsläget skriver SSM följande:

Sambandet mellan magnetfält och barnleukemi kvarstår när man tagit hänsyn till flera andra tänkbara riskfaktorer. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkallande. Forskare har däremot inte funnit någon biologisk mekanism som kan förklara hur exponering för magnetfält skulle kunna orsaka leukemi.

Tvärtemot vad DT påstår så har jag inte påstått något mer anmärkningsvärt än det som ansvarig myndighet skriver på sin hemsida om riskerna med elektromagnetiska fält (EMF).

Den forskning SSM lutar sig mot pekar dock tydligare på möjliga samband än vad SSM väljer att skriva. Orsaken till det kan troligen vara att SSM i sina instruktioner även har till uppdrag att inte oroa befolkningen.

När DT använder formuleringen att jag skulle hänvisa till alternativa fakta så kan det få läsaren att tro att det skulle handla om mindre trovärdig fakta.

Jag brukar bland annat hänvisa till samma uttalande från WHO som SSM gör ovan, jag brukar även hänvisa till Europarådets resolution 1815 från 2011 och till The BioInitiative Group som är en sammanslutning av ett stort antal forskare som granskar alla publicerade studier på området för att tydliggöra vad forskningen egentligen visar.

Den gruppen hävdar att mellan 65 till 90 procent av alla tillgängliga publicerade forskningsresultat kring EMF visar på någon form av effekter på nervsystemet från strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk.

Forskarna letar bland annat efter studier som visar skador på DNA.

När DT påstår att mina motioner skulle bortse från vetenskapsläget så är alltså detta ett felaktigt påstående. Jag refererar i mina motioner till just vetenskapsläget.

När vetenskapen inte kan ge entydiga svar, det finns forskning som stöder DT:s uppfattning om att trådlös teknik är ofarlig, så brukar vetenskapen och även politiken tillämpa något som kallas för försiktighetsprincipen.

Tvärtemot vad DT påstår så bortser jag inte från vad ansvariga myndigheter anser utan jag hänvisar till dem.

Att jag sedan personligen har träffat ett stort antal personer som är alvarligt sjuka, vilket jag inte tror någon betvivlar och som anser att deras ohälsa är kopplad till någon form av elektriska apparater gör inte frågan lättare att förhålla sig till.

Eftersom jag från början utbildade mig till elingenjör och under en kortare tid även arbetade på ASEA, som det då hette, så har det varit svårt för mig att acceptera det dessa människor påstår.

Jag har kunnat konstatera att de som anser sig drabbade av EMF reagerar olika både i fråga om vad de reagerar på och hur de reagerar. Det gör det än svårare att acceptera som ett möjligt samband.

Men eftersom forskningsläget är ganska tydligt, det går inte att utesluta ett samband, som WHO och SSM konstaterar, så är det enligt min mening rimligt att exempelvis den svenska riksdagen informeras om detta.

Varför DT inte vill att beslutsfattare ska få ökad kunskap om forskningsläget kring EMF har jag däremot svårt att förstå.

Det finns tidigare exempel på hur forskare, som påvisat för samhället obekväma forskningsresultat, har förföljts. DT som utger sig för att värna det fria ordet borde tänka om.

Jan Lindholm (MP)

Riksdagsledamot på dalabänken

SVAR DIREKT: Att debattera med Jan Lindholm är som att träda in i rummet med narrspeglar på Gröna Lund - efter att det fyllts med dimridåer.

Det är mycket grovt av Lindholm att påstå att hans "värdefulla och viktiga arbete" (som i stället är en mer än decennielång desinfomationskampanj i landets viktigaste politiska församling) är i linje med vad Strålskyddsmyndigheten rekommenderar och att hans kampanj "hänvisar till dem" samt "refererar i mina motioner till just vetenskapsläget".

Nästa sekund är Lindholm en bättre uttolkare av "vad forskningen egentligen visar", står för en "ökad kunskap och forskningsläget" samt har större insikter än Strålskyddsmyndigheten om "den forskning SSM lutar sig mot".

Ingen kan låta sig luras av Lindholms påstående att han "inte påstått något mer anmärkningsvärt än det som ansvarig myndighet skriver".

Det är rent ljug att myndigheten skulle ställa sig bakom påståenden i Lindholms kampanj med exempelvis motioner om att mobilstrålningen kommer att öka antalet hjärntumörer med 1000 procent på tio år (2013/2014:Fö255) eller att trådlöst internet (wifi) orsakar adhd hos foster.

Lindholms metod för faktainsamling är att söka upp ovetenskapliga avsändare som bekräftar Lindholms tro och föreställningar (för den egna expertkunskapen kan vi trots studier till elingenjör och arbete vid Asea lämna därhän).

The Bioinitiative Group har lämnat den akademiska vetenskapsvärldens arbetsmetoder med granskning av forskarkollegor och inlämning av studier till seriösa vetenskapliga tidskrifter. Denna aparta forskargrupps slutsatser avvisas av strålskyddsmyndigheter över hela världen.

Men Lindholm använder ändå slutsatserna i sin argumentation!

Tidigare har Lindholm hänvisat till konspirationsaktivisterna i den "oberoende gruppen Powerwatch" liksom den ökända konspirationssajten Newsvoice. Och sedan önskar han "något bättre källgranskning" från andra!

Det är inte DT:s uppfattning att trådlös teknik är ofarlig - det är Sveriges officiella vetenskapliga ståndpunkt efter ett kvalificerat vetenskapligt arbete av sanktionerade professorer och docenter i Strålskyddsmyndighetens vetenskapliga råd.

Det är anslående att det tog mer än ett decennium för MP Dalarna att markera avstånd till sin oseriöse riksdagsledamot.

Det kan bara bero på A) att MP Dalarna ser att det finns röster att vinna på att låta Lindholms desinformationskampanj fortsätta och/eller B) att medlemmarna som nominerat Lindholm till riksdagen också tycker det ska finnas utrymme i MP Dalarna för Lindholms befängda syn på forskning.

En tydlig indikation på hur det står till i MP Dalarna får man av Ann-Christin Lofvars (MP) som på Facebook medger att "För 10 år sedan var jag länsordförande så i ljuset av eftertankens kranka blekhet tar jag på mig mitt ansvar. Kan dock avslöja att jag fört en ojämn kamp i den frågan både då och sedan."

Seriositet och vetenskap har kämpats ned internt i MP Dalarna. Jan Lindholm har skrivit på en kandidatförsäkran att hålla sig till partiets politik.

Den har inte varit värd någonting!

Jens Runnberg

Politisk redaktör