Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Riksantikvarieämbetet säger nej till Sundborn vind

Två statliga remissinstanser, Energimyndigheten och Riksantikvarieämbetet kommer fram till två motsatta uppfattningar om Sundborn vinds vindkraftsprojekt på bergstopparna i Sundborn.

Annons

Mark och miljööverdomstolen har bett regeringen att avgöra om riksintressen som kultur- och världsarv i Falun och Sundborn vinds vindkraftspark kan förenas med riksintresset förnyelsebar energi.

Ja, säger Energimyndigheten:

"Falu världsarv är ett industrihistoriskt landskap som innefattar spår av gruvdrift och den kringliggande miljö där gruvarbetarna levde, det vill säga områden som starkt präglats av mänsklig aktivitet.. Den påverkan som det innebär att vindkraft byggs innebär endast visuella effekter på världsarvet", skriver Energimyndigheten i sitt yttrande. där man också förordar högre vindkraftverk, 186 meter för att bättre ta tillvara vindkraftsresurserna.

Nej säger Riksantikvarieämbetet som också anser att regeringen innan de fattar beslut också ska ta in synpunkter från Unescos världsarvscenter.

"Vi anser att framför att det södra etableringsområdet riskerar att skada riksintresset Sundbornsåns dalgång påtagligt och denna etablering bör inte tillåtas"

"Världsarvskommittens syn på vindkraft i närheten av världsarv är mer restriktiv än svensk praxis enligt miljöbalken. Därför bör hela den föreslagna etableringen tas med i en analys om världsarvets värden skadas vid ett eventuellt tillstånd till hela eller delar av ansökan. Riksantikvarieämnetet anser att riksintresset och världsarvet var för sig utgör ett hinder för tillåtlighet, skriver man i yttrandet och framhåller den målande bild Cal Larsson gjort av landskapet kring sekelskiftet och att det gett en vidare innebörd och betydelse bortom de rent fysiska uttrycken i landskapet. Man motsätter sig också höjden på vindkraftverken.

Länsstyrelsen vars miljöprövningsdelegation som tidigare gett klartecken till Sundborns kraftplaner har också sagt att den södra delen av projektet står i strid med kultur och världsarvsintresset.