Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Revisorer kritiska till kommunens integrationsarbete

Revisorerna ser med stor oro på hur integrationsarbetet utvecklas i kommunen. Ingen har det samlade ansvaret och integrationsutskottet fyller ingen funktion.
Kommunen satsar för lite på att få folk i arbete. 85 procent av de nyanlända som kom till Borlänge 2010 lever i dag på socialbidrag.

Annons

Kommunens revisorer har låtit utföra en granskning av integration och mångfald i Borlänge kommun.

Det visade sig vara svårt att få en samlad bild av integrationsarbetet i kommunen. Enligt revisorerna är det inget fel på de politiska ambitionerna. Det är svårare att se att det får genomslag i organisationen. Och hur de olika projekten utfallit finns det ingen samlad bild av.

KPMG som utfört granskningen pekar på att sysselsättning är den i särklass viktigaste faktorn för att Borlänge ska lyckas med integrationsfrågorna. Åsikten är att kommunen inte jobbat tillräckligt hårt med dessa bitar. Något som avspeglar sig i att 85 procent av de som kom till Borlänge 2010 i dag har socialbidrag, försörjningsstöd.

Revisorerna anser att, såvida inte speciella skäl finns, bör det vara ett obligatoriskt krav på alla som kommer till Borlänge att sfi, svenska för invandrare, kombineras med praktikplats. Samma krav bör finans inom försörjningsstödsenheten då dessa tar över arbetet med integrationen i samband med att sfi slutförs.

– Då kommer en röd tråd att finnas från det att den enskilde anländer till Borlänge tills dess att man har egenförsörjning, anser revisorerna.

Och pekar på att vikten av att komma ut i arbete blir tydlig.

– Dessutom är det av vikt för den enskildes möjlighet att integreras i samhället att denne träffar människor och lär sig språket i mötet med människor i samhället. De nyanlända måste börja arbeta direkt då de kommer, det kan vara i praktikform eller arbetsprövningsform, men möjligheten att lära sig språket samt komma ut i arbete är centralt, framhåller revisorerna.

Som också pekar på kön till sfi är oacceptabelt lång. Normal väntetid är tre-sex månader, men det är inte ovanligt med ännu längre väntetider. Det konstateras också att samverkan mellan kommunala enheter inte fungerar tillräckligt bra. Det noteras också att integrationsutskottet inte har några mandat att fatta beslut, och att det kan skrotas.

Kommunen har en delvis ny organisation på gång, med det uttalade målet att få fler i egen försörjning.

– Det ligger enligt vår uppfattning helt i linje med de problemområden vi uppfattat i denna granskning, heter det i revisionsrapporten.