Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik: Avverkningarna i Rättvik godkända och informerade – och vi vill fortsätta dialogen med miljörörelsen

Den 18 februari i Dalarnas Tidningar beskrivs i en debattartikel att Sveaskog fortsätter avverka skogar i norra Rättviks kommun. Det är korrekt. Dessa avverkningar är godkända av Skogsstyrelsen och fortsätter i enlighet med de extra revisioner som gjorts. Dessutom i enlighet med det löfte om avverkningsstopp i vissa utvalda områden som vi lovat miljörörelsen. Med tanke på den löpande dialog vi har haft med miljörörelsen så borde inget av detta komma som en överraskning. 

Debattartikeln tar upp en avverkning på 11 hektar vid Grästjärnarna i Ore och att detta ”uppdagades av miljörörelsen”. En utomstående som läser detta, får sannolikt intrycket att detta är något som Sveaskog velat hemlighålla. Sanningen är att jag i ett antal mail med en av Skydda Skogens talespersoner berättat om avverkningen, skickat siffror och karta samt förklarat Sveaskogs ställningstaganden i området. Allt i förhoppning om att genom att vara transparant komma bort från den polariserade, svart/vita bild som framställs i media. Att få till stånd en saklig och konstruktiv diskussion är något som gynnar alla, inte minst den biologiska mångfalden. 

Det är därför ytterst beklagligt att man istället använder denna kommunikation och väljer att skruva upp tonläget än mer i en debattartikel där en utomstående läsare kan få intrycket av att Sveaskog bara rullar ut maskinerna och avverkar helt utan kontroll och resonemang samt utan att berätta vad vi ska göra. 

I debattartikeln beskrivs att Sveaskog ”avverkat över 600 hektar skogar med höga naturvärden i Ore Skogsrike trots vetskapen om naturvärdena”.  Sveaskog gör alltid en bedömning av den enskilda skogens naturvärde, dess naturvårdsnytta i det omgivande landskapet samt beaktar de artfynd som har gjorts. I avverkningen som omnämns i debattartikeln, är vår bedömning att den avverkade delen av skogen har ett ringa naturvärde samt att marginalnyttan i landskapet är låg eftersom så stora arealer redan är avsatta. Observera dock att 71 procent av skogen är lämnad orörd! 

• Miljöorganisationerna skriver också att ”Bristen på gamla skogar i det omgivande skogslandskapet kommer att göra det svårt för de rödlistade arterna att sprida sig och överleva långsiktigt.” Vad som inte framkommer är att avverkningen ligger strax utanför ekopark Ejheden, där totalt 2 800 hektar är avsatt som naturvårdsskogar och 62 procent av dessa skogar är 120 år eller äldre.   

• ”Endast 5 procent av den produktiva skogsmarken är långsiktigt skyddad och så länge skyddsvärda skogar fortfarande avverkas och fragmenteras minskar möjligheten att nå våra miljömål”. Detta är en siffra som gäller all skogsmark i Sverige, men som inte beskriver Sveaskog skogsinnehav. Totalt har Sveaskog idag avsatt 15 procent av vår produktiva skogsmark i Sverige och motsvarande siffra för de marker vi äger i Rättviks kommun är 17,3 procent. 

Jag är stolt över det goda naturvårdsarbete Sveaskogs kompetenta medarbetare gör varje dag. Och jag ämnar dessutom fortsätta dialogen mellan oss och miljörörelsen, för naturens bästa. Både i offentliga artiklar och i vardagliga mail.

Peter Bergman,

naturvårdschef Sveaskog

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel