Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utsatta familjer i Rättvik

Socialdemokraterna i Rättvik har gjort en enkät om situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer.
Svaren i enkäten var entydiga. Det finns familjer som på grund av en ekonomiskt utsatt position varken har råd med tillräckligt med mat, avstår från aktiviteter inom förskola, skola och Fritids och skillnaderna mellan familjer har ökat de senaste åren.
Socialdemokraterna i Rättvik ska säkerställa resultatet av undersökningen och föra frågan vidare till en politisk nivå i kommunen.

Annons

-Det började med att Rädda Barnen besökte ABF:s seminarieprogram, Tankarnas Trädgård i höstas där även Socialdemokraterna är medarrangör. Där tog Rädda Barnen upp barnfattigdomen i Sverige. Socialdemokraterna på nationell nivå startade kampanjen Om fattiga barn i ett rikt land där partiet uppskattar att cirka 220.000 barn lever i fattigdom, det vill säga i familjer där pengar till det nödvändiga ofta saknas, säger Anders Björkman, ordförande för Socialdemokratiska partiet i Rättvik.

Enligt de nationella siffrorna lever vart tredje barn i en klass på 30 elever i en ekonomiskt utsatt situation.

Partiet gjorde under en vecka i november en egen lokal kampanj vars syfte var att undersöka medborgarnas uppfattning i frågan om barnfattigdom i Rättvik.

-Vi fick ett mycket bra gensvar bland dem vi mötte. Vi knackade dörr, ringde upp människor och den så kallade kaffebordsmodellen, där vi samlade in enkätsvar vid kaffebord bland annat underskyltsöndagen i Rättvik, säger Anders Björkman.

-Svaren är entydiga även om vi inte fick in så många svar, 40 svar av 120 möjliga. Majoriteten bland dem som svarade anser att det finns barn i Rättvik som lever i ekonomiskt utsatta familjer, de tvingas avstå från aktiviteter i förskola, skola och barn i ekonomiskt utsatta familjer kan inte vara med i fritidsaktiviteter som bjuds.

För dem kan det vara ett problem att skaffa utrustning för de aktiviteter skolan arrangerar och enligt Andersbjörkman finns också ett stort område, frivilligt tvång med insamling till lärare inför skolavslutning, musikskolan som är frivillig och gymnasieskolan som också är frivillig, men mer eller mindre ett måste för ungdomar att klara av för att gå vidare i livet.

-Klyftorna mellan barn i olika familjer har ökat. Svaren är samstämmiga och anmärkningsvärda. Vi ska säkerställa svaren och vi vill därefter diskutera situationen politiskt.

-Skolan är en fristad där det inte någon ska behöva känna press och krav ekonomiskt. Vi vet också genom Diakonin att familjer i allt större utsträckning ansöker om bistånd för mat och hyra. Även insamlingar till skolresor, att jobba och baka till aktiviteter kan kännas betungande, säger Anders Björkman.

Mer läsning

Annons