Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev har mobbats i flera år – passiv skolledning får kritik av Skolinspektionen

Grundskoleeleven har under flera läsår mobbats för sina kläder, sin hobby och sitt utseende. Eleven har kränkts genom bland annat "narrbilder" på nätet och tillmälen samt hotats med en stol,
Mot bakgrund av att eleven tidigare utsatts för kränkningar och fått ett skadestånd finner Skolinspektionen det "särskilt anmärkningsvärt" att skolan i Rättvik inte fått kränkningarna att upphöra.

Annons

En elev i Rättviks kommun har mobbats under flera år och Skolinspektionen är kritisk till att Rättviks kommun inte fått kränkningarna att upphöra. Fotot är inte taget i den aktuella skolan.

För drygt två år sedan riktade Skolinspektionen svidande kritik mot Rättviks kommun för att ha brustit i att anmäla, utreda och vidta åtgärder med anledning av kränkande behandling av en elev.

Samtidigt krävdes kommunen, för elevens räkning, på 45 000 kronor i skadestånd för främst kränkning, men också för sveda och värk.

Inspektionens Barn- och elevombud förelade kommunen att senast den 12 januari 2015 vidta åtgärder så att skollagens krav om att motverka kränkande behandling av elever efterlevdes.

Utredningen visade att eleven känt sig utsatt och utsatts för kränkningar sedan augusti 2013 och att kommunen känt den kränkande behandlingen sedan i januari 2014.

Nu är ärendet åter aktuellt.

Skolinspektionen fick i början av det här året en anmälan om att kränkningarna fortsatt under vårterminen 2015 och läsåret 2015/16.

– Mobbningen fortsätter dagligen, heter det i anmälan.

Kommunen, som anger att den inte gjort någon mer samlad och allsidig utredning om orsaken till situationen, har hävdat att den vidtagit åtgärder, följt upp dem och att kränkningarna upphört.

Efter en utredning anser Skolinspektionen det visat att eleven varit utsatt för kränkande behandling vid flera tillfällen under vårterminen 2015 och läsåret 2015/2016 – samt att personal på skolan och Rättviks kommun som huvudman haft kännedom om ungefär 15 kränkningar.

Skolinspektionen anser att skolan borde ha förstått att det inte rört sig om enstaka händelser, utan om mer systematiska kränkningar.

– En ny samlad och allsidig utredning borde ha genomförts någon gång under höstterminen 2015, menar Skolinspektionen.

Inspektionen finner också att eleven inte velat delta i viss undervisning av rädsla för nya kränkningar och anser att de åtgärder som skolan vidtagit inte lett till att kränkningarna varaktigt upphört.

Med hänvisning till att skolans rektor anmält endast två händelser till huvudmannen anser Skolinspektionen att rektorn brustit i sin lagstadgade skyldighet att anmäla kränkningarna.

Kommunen har ålagts att skyndsamt göra en allsidig och grundlig utredning, vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden och att se till att rektorn anmäler kränkande behandling till huvudmannen, kommunen.

Mer läsning

Annons