Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Politiker vill rädda strömområden

Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Miljöpartiet föreslår i en motion att Oreälvens strömsträckor ska restaureras efter flottningsepoken.
– Ore älv uppbär riksintressen för såväl friluftsliv, geologi som biologin förknippad till de strömmande områdena, sägs det i motionen.

Motionärerna framför också att det stora allmänintresset relaterat till strömsträckorna av Ore älv har medfört ett skydd mot exploatering.

– Detta är något som Orsa kommun måste värdesätta och uppskatta eftersom strömsträckor i vattendrag av den här storleken förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige. En god förvaltning och skötsel är därmed såväl en skyldighet som en rättighet.

Motionens första förslag är att Oreälvens strömsträckor restaureras för att öka den biologiska produktionsförmågan och därmed stärka riksintressen samtidigt som eventuella kulturlämningar, relaterat till historiskt vattenanvändande, synliggörs och uppmärksammas.

– För detta arbete bör det beslutas att Orsa kommun ska vara delaktig i upprättande av en Miljödom, vilket krävs för ett utförande, tillika vara huvudman för själva restaureringen.

Det andra förslaget är att det arbetas för att fria vandringsvägar i upp- respektive nedströmsriktningen ska komma till stånd för de två nedersta kraftverken i Ore älv och att en dialog om detta inom kort initieras med Kammarkollegiet och Länsstyrelsen.

– Detta bör vara självklart. Dels med tanke på åtagandena enligt miljömålen, men även av den orsaken att Orsa kommun är delägare i ett av kraftverken.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har redan beslutat föreslå kommunfullmäktige att motionen ska bifallas. Där reserverade sig Barbara Sundberg, KD, med motiveringen att kommunen inte ska vara huvudman för restaureringen och inte vara delaktig i den miljödom som krävs för utförande. Motionen kommer nu att tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde måndagen 16 januari.