Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ovako storsatsar på fjäderstål i Smedjebacken

Trots att Ovako tappat 13 procent av försäljningen i år och hela 18 procent det senaste kvartalet som gick med sju miljoner euro i förlust så storsatsar Ovako på Smedjebacken.

Annons

– Vi gjorde viktiga insatser inom platt fjäderstål under tredje kvartalet för att säkra en ökad marknadsandel. Det innebär cirka 15 000 ton ökad försäljning på årsbasis med början under första halvan av 2013. Leveranserna sker från Smedjebacken och Boxholm, säger Ovakos vd och koncernchef Tom Erixon.

– Förbättringsarbetet i våra större anläggningar fortgår också enligt plan vad gäller arbetsrutiner, effektivitet, samt förbättringar i utrustning. Under kvartalet fattades också beslut om etapp två för rökgasfiltret i Smedjebacken. Den totala investeringen uppgår till cirka 14 miljoner euro under tre år, och beräknas vara i drift under hösten 2013. Det nya filtret möter framtidens miljökrav och är ett av många steg för att säkra en god arbetsmiljö för våra medarbetare och minimera vår miljöpåverkan i Smedjebacken.

Ovakokoncernen håller också på att bygga ut säljorganisationen

– Vi har beslutat att starta ett servicecenter i Kina och en ny Asienchef anställdes med början 1 oktober. Utbyggnaden av säljorganisationen i Östeuropa och Ryssland fortgår också enligt plan och beräknas få viss effekt redan under 2013.

Men det närmsta kvartalet ser inte så roligt ut.

– Under fjärde kvartalet fortsätter arbetet med att ytterligare anpassa kostnader och kapacitet i förhållande till en förväntat svag marknad. Marknaden under fjärde kvartalet bedöms ligga i linje med eller bli något svagare än tredje kvartalet 2012, bedömer Tom Erixon.

Det tredjekvartalet präglades av osäkerheten i Europa och det tog inte fart som det brukar efter semestrarna:

– Sammantaget påverkas dock resultatet negativt, delvis på grund av en stark kronkurs.

Marknaden fortsatte att försvagas under tredje kvartalet. Den minskade efterfrågan från kunderna som inleddes i slutet av 2011 har fortsatt under hela 2012.

– Oron i Europa påverkade även Ovakos orderingång, som under tredje kvartalet minskade med 23 procent jämfört med tredje kvartalet 2011.