Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ovako söker tillstånd för fortsatt verksamhet

Ovako Bar söker nytt miljötillstånd för verksamheten i Smedjebacken och till Mark och Miljödomstolen lovar Ovako att minska utsläppen av dioxin metaller, stoft och åtgärda buller.

Annons

Nuvarande miljötillstånd är från 1992 och omfattade då också det till Spaniens sålda finvalsverket och en produktion på 325 000 ton armeringsjärn som gick till Mo i Rana i Norge.

Sedan 2000 har bolaget ett tillstånd att producera upp till 700 000 ton ämnen i stålverket av 800 000 ton skrot och valsa ett tonnage på 350 000 ton i mediumvalsverket. Detta tillstånd begär Ovako att få förnyat.

I ansökan till Mark- och miljödomstolen så redovisar bolaget att de i år beslutet att investera i ett nytt rökgasfilter som ska ersätta det som installerades 1984. Det nya får ny teknik och kommer att kunna uppfylla det krav som 2016 införs med krav på bästa teknik för att få bort dioxinerna enligt EU:s industriutsläppsdirektiv.

Utsläppen av stoft från ljusbågsugnen minskar från upp till 15 ton per år till cirka tre ton och dioxinerna från 1,2 gram per år till 0,5 gram.

Ovako redovisar att de mätt metallinnehåll i mossa 1979, 2003 och 2011:

"Uppmätta värden 2011 är avsevärt lägre än vid tidigare mätningar. Halterna av arsenik, kadmium, koppar, kvicksilver, nickel och bly bedöms vara av den storlek som kan förväntas inom ett område med en bebyggelse och trafik som i Smedjebacken".

Däremot ligger värdena på järn, krom, vanadin och zink fortfarande högre än de regionala bakgrundsvärdena:

"Metallbelastningen förväntas minska väsentligt efter installationen av ny stoftrening i stålverket under 2013", skriver Ovako i ansökan.

Ovako redovisar också ett pågående arbete med att minska förbrukningen av kommunalt vatten som används i processerna. En rad investeringar genomfördes i slutet av 2011 som minskade förbrukningen av kommunalt vatten med 20 procent. Nu har en studie startats där Ovako vill ersätta kommunalt vatten med råvatten i valsverket och där finns en potential att minska andelen kommunalt vatten med ytterligare 20 procent.

Slagghanteringen inom Ovako sprider stoft till boende runt anläggningen. Ovako har startat utredningar för att finna metoder att minska denna diffusa damning från slaggtippen.

Ovako har under hösten 2011 och våren 2012 mätt buller från verken och man konstaterar att det finns risk för att Ovako överskrider villkoren så också här håller Ovako på med en handlingsplan med bullerdämpande åtgärder som ska vara klar under slutet av året.

Ovakos utsläpp till vatten är måttlig och bolaget redovisar till miljödomstolen att företagets utsläpp till Kolbäcksån är mindre än en procent av de metallutsläpp som kommer uppströms bolagets utsläpp. Så det går inte att påvisa något utsläpp nedströms från Ovako.