Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vindkraftsatsning på Orsa finnmark

/

Annons

Planerna omfattar upp till åtta vindkraftverk med en effekt på 2-3 MW vardera. Den beräknade årsproduktionen uppgår till 50 miljoner kWh, eller motsvarande den el som 10 000 genomsnittslägenheter gör av med per år.

Projektet är ett samarbete mellan Fortum och markägaren Orsa Besparingsskog och vardera part har 50 procents ägarandel.

Rune Dehlén är förvaltare vid Orsa Besparingsskog och han berättade inför tisdagskvällens samråds- och informationsmöte i Noppokoski bystuga att avsikten är att göra en miljökonsekvensbeskrivning och därefter söka tillstånd för utbyggnad upp till 25 MW.

- Men i initialskedet kommer det att handla om en utbyggnad upp till 10 MW i form av fem snurror som ger en effekt på 2 MW, alternativt tre snurror som vardera ger 3 MW.

Den planerade vindparken på finnmarken ska byggas på berget Louismäki beläget tre kilometer söder om Älvho, en by med cirka 15 bofasta.

Rune Dehlén säger att det gjorts vindmätningar i området under 18 månader som pekar på utmärkta förutsättningar för vindkraft.

Peter Altzar, Area Manager, Fortum Generation Dalarna, anger ytterligare en faktor som gör platsen idealisk är det faktum att Fortum alldeles i närheten har två vattenkraftstationer, Noppikoski och Vässinkoski, vilket gör att man kan samköra vattenkraft och vindkraft och att det redan finns infrastruktur för att ansluta kaftverken till elnätet, en faktor som annars är fördyrande för vindkraft.

Peter Altzar tillägger att det befintliga ledningsnätet, en 50 kV-ledning, är dragen från kraftverken på finnmarken ner till Furudal.

- Det finns flera aktörer som planerar att bygga vindkraftverk i det aktuella området och i en framtid kan det därför behövas ett kraftigare ledningsnät i form av 130 kV. I så fall handlar det om investeringar enbart i ledningsnätet på cirka 200 miljoner kronor, säger han.

Det kan avslutningsvis tilläggas att den vindkraft som hittills byggts ut i Sverige idag svarar för en elproduktion om 0,9 TWh/år, vilket motsvarar cirka 0,6 procent av landets totala elproduktion.

Under våren 2002 fastställde riksdagen ett planeringsmål för vindkraft med en årlig produktion på 10 TWh/år.

Mer läsning

Annons