Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Projekt för ungdomars idéer

/
  • Inspirerade. Henrik Göthberg och Teis Christiansen är fulla av hopp och inspirationen lyser då de talar om projektet som ska få Orsa att bättre fånga upp ungas initiativkraft.
  • Vidga begrepp. Entepenörskap är ett modeord som ofta förknippas med näringsliv och företagande. Men i EU-projektet

Annons

Teis Christiansen och Henrik Göthberg är projektledare, och i deras arbetsrum i Kommunhuset flödar visionerna. En årlig temp-mätning på kommunens initiativkraft, en entrepenörsskapsfestival, ett nytt tänkande kring undervisningsmiljöer och en vänort i Hjulsta är några av ingredienserna.

Vad händer om du är ung och får en bra idé? Vågar du berätta om den, och vad händer när du gör det?

Förhoppningsvis får du hjälp att utveckla den vidare, men det finns också en risk att det blir platt fall.

Att ta vara på unga människors initiativförmåga är viktigt. Men hur tar man tag i en vag idé hos en tonåring och formar något av den. Och hur bra är just Orsa på detta?

EU-projektet Ungt entreprenörskap i Orsa och världen är mångfacetterat och bjuder på både teoretiska och praktiska delar. Ett konkret mål är att hitta ett sätt att ta temperaturen på en kommuns förmåga att ta tag i ungas initiativkraft.

Projektet håller, med hjälp av Catarina Lundqvist från Linköpings universitet, på att utforma ett särskilt verktyg för detta. Verktyget är ett sorts frågeformulär som ska bestå av tio frågor. Förhoppningsvis kommer detta kunna användas kontinuerligt i framtiden.

- Vi hoppas på det, tänk om vi kunde ha "Den årliga tempmätningen", säger Henrik hoppfullt.

EU-projektet har en internationell prägel och hoppas på att bygga samarbeten med Orsas vänorter i Norge, Estland, Finland, Danmark, USA och Skottland.

En sak som är grundläggande för hela EU-projektet, och det på det mer teoretiska planet, är att vidga begreppet entreprenörskap. Det har blivit något av ett modeord, och förknippas kanske främst med företagande. Men Henrik och Teis pekar på vikten av att ha en vidare definition.

- Den bästa definitionen av ordet entreprenör som vi lyckats hitta är helt enkelt den som får nånting gjort.

På så sätt blir en entreprenör den som har idéer, initiativkraft och arbetsvilja, oavsett inom vilket område det gäller.

- Ibland talas det bara om företagare, men alla kan ju inte och vill ju inte bli företagare!

Till hösten planerar de att anordna en Entreprenörskapsfestival. Den väntas bli någongång i oktober, november med syftet att vara en möteplats för människor med praktiska och teoretiska erfarenheter kring ungt entrepenörskap.

Ett annat område de riktar in sig på är skolmiljöer. Som det är nu, har skolmiljöerna sett likadana ut, rent fysiskt, i 50 år. Eleverna sitter i sina hårda bänkrader och tittar fram mot en lärare. Det är strikt och formellt, bokstavligt talat alldeles fyrkantigt. Och vad händer med fantasin, idéerna och inlärningen i en så ostimulerande miljö?

Här behövs helt nya tankesätt, ett mer fantasifullt sätt att inreda. Man skulle kunna säga att man behöver göra inredningen i klassrummen lika mångfacetterad och nyansrik som en människas tankeverksamhet. För vi tänker inte fyrkantigt och i raka led. Teis tar Digerbergsskolan i Orsa som inspirerande exempel.

- Där har de en skaparsal med vattenbassänger och ett växthus där man kan uppleva en varm sommardag i skogen. Vad händer med ett barn som går in i en sådan miljö?

En konkret del av EU-projektet som redan är i full gång är ett samarbete mellan en sjundeklass i Orsa och en sjundeklass i Hjulsta, Stockholm. Eleverna har fått inleda samtal medvarandra, över internet, genom att skriva till varandra och nu i dagarna även genom rörlig bild med videochat. Tanken är att de ska få lufta sina frågor, tankar och eventuella fördomar om varandra. Ett möte mellan asfalt och skog.

- Orsaeleverna undrade om det bara fanns asfalt i storstan och Hjulstaeleverna var förundrade över hur vi kunde använda datorer, för det finns väl ingen el här i skogen, säger Henrik och skrattar.

Tanken är att se vilka likheter och skillnader som finns i två olika typer av skolor, se vilken social kultur som finns i området här jämfört med där. En tanke är också att skapa kontakt mellan näringslivsenheterna på de olika platserna. Samarbetet mellan skolorna dokumenteras på film av Kola Productions.

Fler planer inom EU-projektet är att vända sig till företag i Orsa och ställa frågor kring hur de tänker kring entrepenörskap.

- Företag kan vänta sig besök, lovar Teis och Henrik som nu har året på sig att fullfölja alla sina idéer. De hoppas dock på fortsatta satsningar i entrepenöriell anda, även efter det att repet dragits.

För mer information vänligen besök: www.uppdragorsa.se

Mer läsning

Annons