Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Klart med västligt alternativ för E45

/

Annons

Därefter följer vägen befintlig väg 1,1 kilometer genom Vångsgärde - Holen. Från Holen och fram till Trunna går den nya sträckningen åter väster om nuvarande väg.

I Vägverkets beslut sägs också att merparten av vägsträckan ska utformas som en mötesfri trefältsväg med mitträcke. För delen Vångsgärde - Holen gäller en tvåfältsväg med mitträcke. Dessutom ska ett parallellvägnät med lokalvägar och gång och cykelvägar anläggas på delen genom Vångsgärde och Holen. I beslutet ingår också att Vägverket och Orsa kommun ska ta personlig kontakt med direkt berörde boende på delen genom Vångsgärde och Holen.

Nästa fas i arbetet med den nya sträckningen av E45:an är att upprätta en arbetsplan som i detalj redovisar utformning och konsekvenser. Det arbetet kommer att ske när en finansiering kan skönjas i den nationella planen för väginvesteringar.

På torsdagseftermiddagen hölls öppet hus i kommunhuset där representanter för Vägverket, länsstyrelsen, kommunen och WSP Samhällsbyggnad var närvarande för att informera och svara på frågor. Intresset var stort och många orsabor passade på tillfället att få information om vad beslutet innebär.

Från Vägverkets håll säger man att det alternativ man föreslår ger en långsiktigt bra lösning på såväl framkomlighet som trafiksäkerhet.

- Valet är också gjort för att ta ansvar för en natur och kulturhistoriskt värdefull miljö samtidigt som hänsyn till boende och andra berörda ska tillgodoses så långt det är möjligt, säger Vägverkets projektledare Rolf Wimark.

Länsstyrelsen säger i saitt yttrande att alla alternativ mer eller mindre påverkar det känsliga området när det gäller kultur och naturvärden, landskapsbild, jordbruksmark, boendemiljöer och övriga intressen. Länsrådet Inger Eriksson, Länsstyrelsen, menar att alternativet Väst 3 är det enda som kan accepteras.

- Det här har varit ett mycket svårt ärende där många viktiga intressen stårr emot varandra och det har dragit ut på tiden i många år. Därför är det positivt att vi nu enats om en lösning, som så långt det är möjligt väger in trafiksäkerhet och omtanke om de boende med de riksintressen inom kultur och naturmiljö som finns i området.

Sammanlagt är det ett tiotal fastighetsägare som direkt berörs av den nya vägsträckning.

- Det är positivt att Vägverket nu tagit ställning, så att vi kan arbeta vidare med alla frågor. De fastighetsägare som blir direkt berörda ska förstås få kommunens stöd för att uppnå bra lösningar. Vi har redan utsett näringslivschefen Ola Granholm till personlig kontaktperson för de som har fastigheter på sträckan, säger kommunalrådet Ann Beskow.

Mer läsning

Annons