Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inspektion visar brister i omsorgen

Den 10 maj gjorde Socialstyrelsen en inspektion på äldreboendet Orsagården. I sin rapport från inspektionen framhåller socialstyrelsen vikten av att personalen har den kompetens som arbetet kräver.

Annons

De flesta som jobbar på Orsagården har undersköterskekompetens. Personalen uppgav att de har behov av mer kunskaper om demens, missbruk, psykiatri och dokumentation. Kompetensutvecklingen har dock inte fungerat de senaste åren. Personalen ansåg sig sällan ha tillräckligt med tid för att tillgodose de boendes alla behov, vissa stunder lämnas de gamla ensamma.

Samverkan med de två sjuksköterskorna som finns på äldreboendet fungerade inte alltid bra. Personalen tyckte att de fick dåligt stöd i vardagsarbetet.

Nu skriver socialstyrelsen till socialnämnden i Orsa att det ska göras fortlöpande kontroller av att bemanningen är tillräcklig och att personalen har den kompetens som behövs.

– En av de viktigaste förutsättningarna för god kvalitet i omsorgen om äldre är personal med lämplig utbildning och kompetens samt ett tydligt och engagerat ledarskap.

Socialstyrelsen konstaterade att i flera utredningar saknades uppgifter om de enskildas intressen, vanor och livsstil. Sådant ska dokumenteras så att de boendes samtliga behov kan tillgodoses.

– Det är meningen att Orsagården ska arbeta med individuell planering och uppföljning av de boendes behov och insatser, framhåller socialstyrelsen.

– Det är viktigt att personalen känner sig delaktig i arbetet med uppföljning av verksamheten och att deras erfarenheter tas till vara, skriver socialstyrelsen till socialnämnden i Orsa.

Mer läsning

Annons