Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Diskussion om flyktingbarn

/

Annons

Under vintern och hösten har det kommit täta propåer från Migrationsverket om att behovet av boendeplatser för ensamma flyktingbarn är stort.

- Från halvårsskiftet förra året är det ett kommunalt ansvar att ta hand om de här barnen. Ett ansvar som allt för få kommuner ställt upp och tagit, säger Sara Källgarn.

- Själv har jag tidigare känt att det här är ett allt för stort åtagande för lilla Orsa. När propåerna från Migrationsverket duggade in, bestämde vi oss i början av året att samla en grupp chefer plus ordförandena i de berörda nämnderna för att ta ställning om vi över huvud taget ska undersöka ett eventuellt mottagande, eller om vi inte mäktar med det.

Arbetsgruppen har ägnat en del av vårvintern att undersöka vilka förutsättningar Orsa har att ta emot de ensamma flyktingbarnen och vad det kan innebära.

- I vårpropositionen gavs nya förutsättningar som förändrar utredningsläget. Därför kan vi i dagsläget inte förutsäga om Orsa klarar av uppgiften. Det är många parametrar att ta hänsyn till, både inom och utom kommunen.

En första diskussion om ett eventuellt mottagande kommer att ske i kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Visar det sig att politikerna anser att vi har möjlighet att ta emot flyktingbarnen, måste det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige. Det kommer i alla händelser inte att handla om något större antal. Miniminivån för grundersättningen är satt till fem barn och det är väl vad som kan bli aktuellt för Orsa.

- Blir det ett slutligt beslut att ta emot barnen, kan det bli aktuellt för de första barnen att komma hit till årsskiftet. Poängteras bör att det här helt och hållet är en statsfinansierad verksamhet som inte tar några kommunala ekonomiska medel i anspråk.

Fakta: Integrationsenheten

  • Orsa kommun har tagit emot flyktingar sedan 1986.
  • Hitills är är det familjer och vuxna med uppehållstillstånd som kommit till Orsa.
  • Totalt är det cirka 300 flyktingar genom åren som bott i Orsa.
  • 2006 tog Orsa emopt 46 flyktingar och i år väntas antalet bli 20 - 30 personer.
  • 2006 bodde 150 personer med utomeuropeisk bakgrund i Orsa, varav en stor andel är personer som kommit till kommunen som flyktingar.

Mer läsning

Annons