Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

5 miljoner ska ge fler förskoleplatser

/

Annons

Processen för att knyta ihop en budget för nästa år är i full gång. Kommunstyrelsens au har nu fastställt ramar som nu nämnder och styrelser ska ta ställning till. Om ramarna blir fastställda, innebär det att kommunen får ett överskott på 6,5 milj kr. Av överskottet öronmärks 4 milj kr för pensioner.

De föreslagna ramarna är:

Kommunfullmäktige 1 959 000 kr (en ökning med 109 000 kr jämfört med 2007.)

Kommunstyrelsen 41 906 000 kr (+ 1 118 000 kr)

Tekniska nämnden 18 770 000 kr (+ 1 293 000 kr)

Barn och utbildningsnämnden 138 888 kr (+ 2 598 kr)

Socialnämnden 109 118 000 kr (+ 2 715 000 kr)

Miljö och hälsoskyddsnämnden 1 679 000 kr (+ 69 000 kr)

Byggnadsnämnden 1 483 000 kr (+ 113 000 kr)

Skeer 700 000 kr(+/- 0)

Löneökningar 6 500 000 kr (+ 1 500 000 kr)

Hyresökningar (preliminärt belopp att fördela 1 950 000 kr)

Ks au föreslår också att investeringsbudgeten ska uppgå till 26 285 000 kr. Av den summan ska 9,2 milj kr vara investeringar som finansieras genom intäkter. Dessa investeringar är 200 000 kr för renhållning, 6 250 000 kr för vatten och avlopp, 2 milj kr för ombyggnad av Gamla brandstationen och 750 000 kr för v/a-delen i centrumutvecklingen.

Bland övriga investeringar återfinns ytterligare 4,8 milj kr för ombyggnaden av Gamla brandstationen där tekniska kontoret, stadsarkitektkontoret och miljö och hälsoskyddskontoret har sina lokaler. I summan ingår även ett förråd i kvarteret Barken.

I investeringsbudgeten ingår 3 milj kr för centrumutvecklingen, varav 750 000 kr är intäktsfinansierat.

I samband med att 5 milj kr avsätts till en ny förskoleavdelning, föreslår ks au att barn och utbildningsnämnden tillåts överskrida det beslutade taket om fem barn per vuxen i förskolan med provisoriska lösningar tills den nya avdelningen är klar att tas i bruk. I samband med det har kommunchefen fått i uppdrag att göra en översyn av befintliga kök inom skola och barnomsorg. Den översynen ska vara klar senast den 19 september. Senast den 28 augusti ska kommunchefen även redogöra för hur en översyn av samtliga skollokaler i förhållande till barnantal ska göras. Den översynen ska vara klar senast vid årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar också barn och utbildningsnämnden att beakta vikten av att inrätta en förberedelseklass för flyktingbarn, samt att socialnämnden ska beakta vikten av en god psykiatriverksamhet.

De givna ramarna och förutsättningarna ska nu bearbetas av nämnder och styrelser under sommaren och hösten. Den slutliga budgeten för 2008 fastställs av kommunfullmäktige i november.

Mer läsning

Annons