Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Oreälven ska restaureras

Den politiska majoriteten med S, M, Fp och Mp, beslutade vid måndagens sammanträde i kommunstyrelsen att bifalla sin egen motion och föreslå kommunfullmäktige besluta att Oreälvens strömsträckor ska restaureras efter flottningsepoken.

I motionen framhålls det att Oreälven är klassad som riksintresse för friluftsliv, geologi och biologin förknippad till de strömmande områdena. Den sträcka det gäller är nedströms Skattunge kraftstation och i motionen sägs det att det stora allmänintresset för den sträckan har medfört ett skydd mot exploatering. Motionärerna anser att Orsa kommun måste värdesätta och uppskatta detta faktum eftersom strömsträckor i vattendrag av den här storleken förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige.

Motionens förslag är att de aktuella strömsträckorna nedströms kraftverk ska restaureras för att öka den biologiska produktionsförmågan och därmed stärka riksintressen samtidigt som eventuella kulturlämningar relaterat till historiskt vattenanvändande synliggörs och uppmärksammas. Motionen föreslår också att det arbetas för att fria vattenvägar i upp- respektive nedströmsriktningen ska komma till stånd för de två nedersta kraftverken och att en dialog om detta initieras inom kort med Kammarkollegiet och Länsstyrelsen.

Kommunen föreslås också vara delaktiga i upprättandet av en nödvändig miljödom samt vara huvudman för restaureringen.

– Ekonomiskt ska kommunen inte lägga några pengar i restaureringen utan det hela ska bekostas med statliga pengar och av Orsa fiskevårdsområdesförening, säger Marie Olsson.