Annons
Vidare till dt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Öppet brev till Mora kyrkoråd

För två år sedan lämnades ett öppet brev om den avsaknad av den utlovade professionella styrningen av Mora församling, som den då tillträdda majoriteten utlovat. Det är nu dags igen. Den utlovade förbättringen låter fortfarande vänta på sig. Vi tar här upp delegationsbesluten i församlingen.

Ett kyrkoråd kan inte sköta alla uppgifter som är lagda på det. Det skulle innebära att rådet skulle kunna behöva kallas samman flera gånger under veckorna för att fatta beslut. För att underlätta, och göra arbetet smidigare, har därför vissa frågor delegerats vidare till olika anställda. Det är beslut som här görs i kyrkorådets namn och det är kyrkorådets ledamöter, som bär det yttersta ansvaret för dem. Dessa beslut måste dokumenteras på samma sätt som beslut fattade av kyrkorådet vid möte. De skall delges kyrkorådets ledamöter och finnas tillgängliga på samma sätt som rådets protokoll i en pärm. Ett delegationsbeslut skall, förutom själva beslutet, innehålla en beskrivning av ärendet. Beslutet skall vara daterat och undertecknat av beslutsfattaren. Vissa beslut kan överklagas och även därför skall dokumentationen finnas.

Under det senaste dryga halvåret har inga delegationsbeslut funnits att ta del av trots att åtskilliga sådana beslut av olika slag måste ha fattats. Detta framgår av rådets protokoll från maj. Åtskilliga personer har anställts, slutat eller haft annan anledning att få beslut. Ett exempel är en tjänstledighet där personen hade mycket svårt att erhålla det nödvändiga dokumentet för att vara säker på att ledigheten beviljats.

Under de senaste veckorna har det framkommit att rådets ordförande undertecknat ett avtal om hyrköp av en flygel till en kostnad av 2 000 kronor per månad (tillkommer ränta) under 36 månader och 4 000 kronor för fuktskydd, med placering i Prostgården, en tjänstebostad som församlingen inte har fritt tillträde till i sin verksamhet. Flygeln kostar totalt 90 000 kronor, med ränta totalt cirka 105 000 kronor och kan lösas ut efter de 36 månaderna med 18 000 kronor. Att rådets ordförande är firmatecknare innebär inte att ordföranden på egen (?) hand kan besluta om hyrköp av flygel! Delegation är inte given till ordföranden. Beslut om en sådan sak skall fattas av kyrkorådet. Församlingens musiker har inte vara tillfrågade i ärendet. Här kan nämnas att musikrummet i Andreasgården saknar en flygel!

Flygeln är på plats sedan augusti, enligt uppgift. I slutet av samma månad hade rådet möte, men det var tydligen inte angeläget att presentera ärendet. Kan här även nämnas, att första hyran kontoförts på Församlingsaftnar – en verksamhet som kyrkogrupperna är ansvariga för anordnandet av. Ingen i Mora kyrkogrupp har informerats om att cirka 17 000 kronor av årets budget gått till första hyran. Vi hade hoppats att genomföra Täpp Lars Ålderstrappa under november, men det tycks inte gå nu.

Stefan Kärn påtalar i sin avsägelse från kyrkorådet 2010, som citeras i det tidigare öppna brevet samma år, den bristande informationen, ordförandens stil att leda möten och en känsla av att det bara var en formsak att besluten skall fattas av rådet. I praktiken, skriver han, är allt klart då det tydligen överenskommits i korridorerna ! Detta gäller fortfarande.

På detta sätt får inte en församling skötas.

Mora den 20 september

Brita Maria Nordström, Stefan Kärn,

fullmäktigeledamöter i Mora församling, BMN även ledamot av kyrkorådet och Mora kyrkogrupp