Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige spjutspets i miljökamp

Annons

Världens ökade koldioxidutsläpp leder till katastrof! Vad som ännu för fem år sedan framstod som en hypotes har antagit karaktären av axiom, även om saken ännu inte är slutgiltigt bevisad. Indicierna har blivit alarmerande många.

Värsta koldioxidutsläppen finns förvisso inte inom EU. USA, som hittills vägrat underteckna Kyotoprotokollet är en svår syndare i sammanhanget. Nyss avslöjades att brådvuxna industrinationen Kina ökar sin energiproduktion med "ett forsmarkverk i veckan". Fast i Kinas fall handlar det inte så mycket om kärnkraft utan om fossilkraft, dvs kol-och oljeförbränning.

Vänsterkantens rigida vidhållande av kärnkraften som det stora miljöhotet framstår som allt mer otidsenligt i växthuseffektens tidevarv. Frankrikes toppmötesutspel att även kärnkraften skall räknas som utsläppsfri och därför miljövänlig, ter sig inte lika provocerande idag, som det skulle ha gjort för låt oss säga fem år sedan.

EU är förmodligen den enda politiskekonomiska maktkoncentrationen med kapacitet att sätta viss press på bjässarna USA och Kina under de närmaste årens globala miljöförhandlingar. Europas nationer åtar sig att själva föregå med gott exempel och reducera sina egna koldioxidutsläpp med 20 procent. Om världens stora, utomeuropeiska industriländer gör detsamma, förbinder sig EU att för egen del höja ribban tlll 30 procent.

EU - med ordförandelandet Sverige som spjutspets och Fredrik Reinfeldt som banérförare -kan således komma att spela en ledande roll i vad som i allra bästa fall blir ett globalt, miljöpolitiskt genombrott.

Man kan bli ¨storsvensk¨ för mindre, vilket måhända i någon mån blidkar de högerkrafter inom statsminister Reinfeldts eget parti, som mest ser miljöpolitiken som något strunt, som vänstern hittat på.

Många moderatpolitiker betraktar fortfarande miljöfrågorna företrädesvis som en vänsterangelägenhet. En färsk undersökning, utförd av nyhetsmagasinet Fokus avslöjar detta. ¨Inte riktigt vår grej¨. Mer ointresse än verkligt motstånd präglar attityden.

Regeringen Reinfeldts officiella miljöpolitik förefaller således illa förankrad i det ojämförligt största regeringspartiet. Förhoppningsvis blir det snabbt ändring nu. Röster står på spel, när allt starkare opinioner räds miljöhoten.

Politik är i hög grad konsten att snabbt exploatera uppdykande opinioner. Däröver vill vi inte moralisera. Omvändelser under galgen är likväl omvändelser.

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv insändare Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare eller debattartikel.

Skriv insändare Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons