Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snabbtåg kräver järnvägssatsningar

/

Annons

Våra kunder efterfrågar bekvämare tåg, internetuppkoppling, många avgångar, tillgänglighet och låga priser – men kanske mest av allt efterfrågar alla kortare restider. För det krävs satsningar. Majoriteten av järnvägsnätet är i stort behov av investeringar – och i Dalarna inte minst hastighetshöjande åtgärder. Först när det är gjort kan vi som operatör överväga att komma tillbaka med fler snabbtåg mellan Dalarna och Mälardalen.

SJ har under året testat att köra sitt nya snabbtåg på Dalabanan. Snabbtågets hastighet har på grund av banans standard dock inte skiljt sig från de äldre loktågen, och då har resenärerna valt loktågen eftersom biljettpriset kan hållas lägre. Det är logiskt och rationellt, restid och pris är avgörande när vi som resenärer gör våra val.

I vår tar regeringen beslut om Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet. I klartext är det ett beslut om var våra samlade nationella resurser för infrastruktur ska sättas in för att göra mest nytta, i syfte att nå de transportpolitiska målen. Satsningarna i förslaget är på rätt väg, men om järnvägstransporterna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling krävs en tidigareläggning av planerade kapacitetsinvesteringar. Det är viktigt att Sveriges övergripande klimatmål måste slå igenom ännu tydligare vid prioriteringar i infrastrukturen.

En av de viktigaste framtidsfrågorna är långsiktig hållbarhet, även inom transportområdet. Minskningen av klimatutsläpp är helt centralt både för samhällsekonomisk utveckling och ett långsiktigt hållbart transportsystem. För att nå detta måste en allt större del av både människor och gods transporteras på järnväg. Järnvägen utvecklar samhället, vidgar arbetsmarknadsregioner och gör samhället tillgängligt. Möjlighet att resa med tåg ökar möjligheten att arbets- och affärspendla vilket både förstorar och knyter samman regioner och stimulerar tillväxt. Järnvägen är både yteffektiv och energisnål.

Att behoven är stora finns det många exempel på, Dalabanan är ett exempel på det. Får Dalabanan sina planerade hastighetshöjande åtgärder kan våra nya snabbtåg – SJ3000 – köra i de hastigheter som de är byggda för och komma ner i de restider som är så avgörande för resenärernas val och resebeteenden. Kan vi köra snabbare på Dalabanan så ställer fler bilen och tar tåget. Även anslutningarna mellan olika operatörer kommer att fungera bättre.

Den upprustning av Dalabanan som Trafikverket och Dalarna varit överens om att investera i är positiva steg i rätt riktning. Först med en väl underhållen och upprustad bana kan vi som operatör på Dalabanan nå framgånget med vårt nya snabbtåg – SJ3000.

Många regioner i landet skulle må bra av mer spårbunden trafik, och att den är tillförlitlig och långsiktig. Dalarna är ett typexempel på en region där viktiga exportindustrier, en stadigt växande besöksnäring och en expanderande högskola är i behov av transporter med järnväg, där det inte finns sjöfart som alternativ och där vägtransporter inte möter alla behov.

SJ är verksamma i hela landet och vi vill fortsätta att vara hela landets tågoperatör, men vi konstaterar samtidigt att förutsättningarna för detta delvis är i andras händer.

Crister Fritzson

vd SJ AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons