Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt initiativ av högskolan

Annons

ebatten om rovdjur och dess berättigande i den svenska faunan fortsätter i olika medier. Just nu pågår jakt på björn i Dalarna och såväl radio, tidningar som tv rapporterar noggrant om varje fälld individ. Det finns således ett stort nyhetsvärde kring björnjakten.

Den rika förekomsten av björn i länet har, i varje fall tillfälligt, också inneburit att situationen för vargen kommit i skymundan, trots att det pågår en utredning om misstänkt tjuvskytte. Mycket talar för att det är bra för alla inblandade parter att vargdebatten fått en paus. Därmed vinns lite tid så att argumenten, för och emot, kan nyanseras.

Högskolan Dalarna har tagit ett bra initiativ när det gäller rovdjursfrågan. Sedan i fjol pågår en utbildning som utgår från ämnet "Media om rovdjuren och människan". Under våren 2003 uppmärksammade högskolekursen flera hundra reportage, artiklar och insändare i dalapressen som på något sätt berörde frågor om rovdjur och människor.

Högskolans sammanställning visar att denna tidning hade totalt 180 artiklar (inklusive insändare) under våren 2003.

Ungefär hälften av insändarna var osignerade, vilket högskolan tolkar som att skribenten inte vill eller vågar stå för sin uppfattning i sakfrågan.

De signerade artiklarna är ofta sakligt skrivna och speglar motsättningarna mellan jägare, djurägare och naturvänner. Författarna återfinns oftast bland de intressegrupper som nyss nämndes.

Högskolans ledning tycker att det är intressant varför rovdjuren väcker så starka känslor och ett så tydligt engagemang hos många människor.

Därför fortsätter högskolan nu i höst att belysa denna fråga. Under kursen ska deltagarna ges grundläggande kunskaper om rovdjurens ekologi och orienteras om människans syn på rovdjuren i mytologi och verklighet. Dessutom ska kursen granska konflikter, rovdjur - människa, och följa intressegruppernas och medias agerande. Ytterst syftar utbildningen till att genom intervjuer med myndigheter, allmänhet, jägare, skogsägare, lantbrukare, djurägare och naturvårdare belysa hur många rovdjur som kan accepteras.

Högskolans initiativ måste välkomnas av alla som på ett eller annat sätt berörs av rovdjursdiskussionen.

För frågan är kontroversiell på flera plan. Vid det här laget torde de flesta acceptera att vargen ska finnas i Dalarnas skogar. Men åsikterna går starkt isär när det gäller hur många djur våra skogar tål. Viktiga frågor är också möjligheten till skyddsjakt och ersättningsnivån för rivna tamdjur och jakthundar.

I Rättvik anordnas en debatt på torsdag där varg- och rovdjursfrågan sätts i fokus. Furudalsområdet står i centrum för vargdiskussionen i länet och tonläget i Rättvik på torsdag kväll torde bli en god avläsning av opinionsläget och argumenteringen när det gäller vårt förhållningssätt till rovdjursfrågan.

Mer läsning

Annons