Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Vi vill ha nära till affären"

Annons

Det är utmärkt att tidningen upmärksammar utvecklingen inom handeln. I dag byggs i mycket snabb takt storskalig externhandel ut över hela landet och vårt län Dalarna utgör inget undantag.

Affärerna lämnar centrum och bostadsområden och hamnar i stället i industriområden längs motorleder och i tätorternas utkanter. Utvecklingen ökar bilberoendet och skapar ett samhälle där bilen förvandlas från att vara en tillgång till att bli ett tvång och måste i vardagen.

Utbyggnaden av externhandel motverkar riksdagens beslutade miljömål på flera punkter med ökande biltrafik, mer utsläpp, mer buller och allt större ytor av natur- och jordbruksmark som asfalteras. Den som inte har bil, vilket är särskilt vanligt bland äldre och funktionshindrade, får allt svårare att ta sig till affären. Därför samarbetar Svenska naturskyddsföreningen och Pensionärernas riksorganisation på riksnivå för att väcka uppmärksamhet i frågan.

Vad kan då göras för att få en bättre utveckling?

Kommunerna har ett ansvar för att bevaka att de nationella målen om god miljö och god tillgänglighet får genomslag på den lokala nivån. Detta tänkande saknas ofta i dag.

Kommunerna måste samordna sig med grannkommuner vid projekt som får effekter över kommungränserna. Detta sker sällan i dag.

Kommunerna har också skyldighet att ta hänsyn till att EU:s MKB-direktiv gäller i Sverige och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning motsvarande miljöbalkens krav göras vid planer på utbyggnad av handelsanläggningar. Ordentliga konsekvensundersökningar saknas regelmässigt.

Om det inte finns ordentligt beslutsunderlag, om effekterna på grannkommunerna blir stora eller om inte ordentlig samordning med grannkommuner skett ska länsstyrelsen underkänna kommunens detaljplan. Länsstyrelsen måste ta detta på allvar och våga vara tuffare mot kommunerna.

Men det förefaller som att dagens lagstiftning inte räcker för att få en uthållig utveckling av handeln. God konkurrens är viktig men den måste ske inom ramar som gynnar en god miljö och människors rätt att kunna ta sig till affären. Därför måste lagstiftningen ändras så att handel med saker människor behöver till vardags styrs till centrum och bostadsområden.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I DALARNA

Mer läsning

Annons