Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varning för Leijonborgs utspel!

Annons

I måndagens tidning kan man på ledarplats läsa att 45 procent av eleverna på gymnasiets fordonstekniska program hoppar av p g a att de inte klarar studierna. Dessa uppgifter kommer från folkpartiets Lars Leijonborg. Uppgifterna måste gälla gymnasieskolor i borgerligt styrda storstadskommuner t ex Stockholm där folkpartiet styr skolpolitiken. I gymnasieskolan i Västerbergslagen, VBU, har under de senaste åren några enstaka elever hoppat av från de praktiska programmen.

Jag tror inte att Lars Leijonborgs förslag, att sänka målen och kvaliteten i skolan genom att slopa teoretiska ämnen, vare sig gynnar eleverna eller samhället. Teoretiska studier i engelska, svenska och matematik är en förutsättning för att kunna arbeta som t.ex. bilmekaniker i en värld av datoriserade bilar. Dataprogram används även på tyska och engelska för felsökning och justering av bilars inställningsvärden. För att kunna läsa kopplingsscheman och räkna ut flöden behövs matematikkunskaper.

Det finns få arbeten i dag där man inte behöver ha teoretiska kunskaper även på i huvudsak praktiska yrken.

VBU blev i fjol utnämnd i ESO-rapporten till Sveriges bästa gymnasieskola mycket därför att vi lyckades bra med svagpresterande elever. Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Vi behöver öka anslagen till gymnasiet ytterligare för att se till att ännu fler elever ska lämna skolan med godkända kunskaper och därmed ha en bra grund för sitt fortsatta liv.

Mitt förslag till folkpartiet och Lars Leijonborg är att de skolor som har sådana stora avhopp måste satsa mer pengar och pedagogisk kompetens på gymnasieskolan. De svagpresterande eleverna behöver extra stöd och resurser för att motiveras att slutföra studierna. De ska inte lämnas i sticket av skolpolitiker och kommuner som heldre satsar på skattesänkningar och friskolor än att satsa på skolans elever.

Sten G Johansson (v)

Ledamot av VBU: s direktion

Svar direkt:

Lars Leijonborg är säkert både angelägen och kapabel att bemöta Sten G Johanssons synpunkter.

Vi nöjer oss därför med att endast försvara de punkter i folkpartiledarens skolutspel, som vi särskilt applåderade i måndagens ledarspalt.

Vi håller med Sten G Johansson om att svaga elever i första hand ska stöttas i teoriämnena. Bra insatser med goda resultat har otvivelaktigt gjorts i bl a Ludvika kommun.

Men om avhoppen från gymnasiets yrkeslinjer trots detta förblir höga - vad gör man då? I det läget bör man - ungefär som Lars Leijonborg nyss föreslagit - överväga möjligheten att låta svaga elever helt koncentrera sig på den praktiska utbildningen.

Alternativet för deras del kan nämligen eljest bli avhopp på grund av akut skolleda - och ingen utbildning alls. Det i särklass allra sämsta alternativet!

Sten G Johansson varnar för sänkta krav. Men kan man inte i dessa fall kompensatoriskt stegra kraven i den praktiska utbildningen, så att de här eleverna blir hantverksskickligt ännu duktigare än kamraterna, som icke befriats från teoretiska ämnen?

HANS LINDQUIST POL RED

Mer läsning

Annons