Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Världen befinner sig i en transformation

Annons

Den allra första fråga som ledare världen runt tog upp i sina kommentarer till president Bushs omval var sina egna och sina nationers relationer till USA. Den första fråga som både vinnaren och förloraren i valet tog upp i sina första kommentarer var den om relationerna inom nationen själv. De beskrev egentligen ett de "Oförenade Amerikas stater". Kerry talade om behovet av "en helande process i en delad nation". Han framförde en djupt känd vädjan till den omvalde presidenten.

Det är en paradox att i denna tid av ekonomisk globalisering att motsättningar mellan religioner, kulturer, livsstilar, etniciteter och nationer ska växa. Världens produktiva strukturer integreras i snabb takt in i sammanhängande och ömsesidigt beroende system. Men samtidigt fragmenteras världen genom människors behov att allt aggressivare uttrycka sina kulturella och religiösa egenarter. Men också dessa processer följer i allt mindre utsträckning nationsgränser.

Konflikterna mellan att vara en medborgare i ett land och samtidigt tillhöra en sådan gemenskap som går över alla gränser, kommer att skapa konflikter i framtiden. Människors identiteter skiftar, blir ofta mer mångtydiga. Detta förvirrar och utmanar traditionella definitioner av lojaliteter och relationer; det må handla om den privata sfären eller om den politiska/nationella: Är jag svensk eller europé?

Världen befinner sig i en transformation över från den nuvarande världsordningen, som bygger på suveräna och oberoende nationalstater, in i en ny värld där nationer är långt mer ömsesidigt beroende. Men världens nationer kommer att tvingas rätta sig efter varandra även om detta kommer att bli konfliktfyllt. Men ingen nation eller gemenskap kan vare sig leva i isolering eller maximera de egna intressena på bekostnad av alla andra.

Multilateralism, gemensamma lösningar och politiska mekanismer måste utvecklas för så vitt skilda områden som säkerhet, handel, investeringar, miljöfrågor, migration, fattigdom, hälsa, utbildning och arbetsliv. Sådana mekanismer och lösningar kan inte tillåtas att domineras av en enda nation, en enda religion eller en enda politisk ideologi. Därför bör inte religion och konstitution sammanblandas, inte heller religion och politik och ekonomi.

Det är för att samtala om dessa frågor som 450 ledare av alla de slag - både unga och de erfarna - från hela världen kommer till Tällberg nästa sommar för samtal om frågan "Hur i hela världen ska vi leva tillsammans".

Mer läsning

Annons