Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför vill så få vara lärare?

Annons

70 000 nya lärare behövs inom de närmaste tre åren, enligt skolverket. Verket misstänker att tillgången blir knappt hälften av efterfrågan. Verket räknar med endast 33 000 nya, utbildade lärare till landets skolor. Vilket innebär en enorm brist på 37 000! Visserligen beräknas antalet nyutbildade lärare till cirka 41 000 men av dessa befaras inte mindre än 8 000 söka jobb på annat håll än i skolan. Vilket också säger något om läraryrkets nutida attraktionskraft.

För länge sedan var läraryrket ett statusjobb, med avsevärd attraktionskraft på nyutsprungna studenter. Läroverkslärarna - adjunkter och lektorer (varav den sistnämnd kategorin titulerades "doktor" oavsett om vederbörande verkligen hade doktorsgrad eller enbart var licentiat) - sågs som ståndspersoner i Falun och andra städer med eget läroverk.

60-talets stora skolreformer fråntog läraryrket dess exklusivitet under "utbildningsexplositionen, då stora mängder lärare med akademisk examen utbildades för grundskolor och gymnasier. Trots vissa tendenser till lärarbrist gick dock situationen att bemästra. 60- och 70-talens stora studentkullar hade inte så många andra yrken med akademiska examenskrav att välja på som dagens (dock förekom understundom redan då att en och annan nyutexaminerad adjunkt i exempelvis svenska, historia och filosofi förirrade sig bort från katedern för att i stället uppdyka som politisk redaktör på någon bättre länstidning).

Under 90-talet noterades att lärarjobbet håller på att bli ett kvinnoyrke. Vilket i och för sig naturligtvis inte är något fel. Erfarenheten visar emellertid att kvinnodominerade yrken av skilda skäl tenderar att vara jämförelsevis dåligt betalda och på det hela taget mindre åtråvärda. En varningssignal således.

Här har skolväsendet att på kniven konkurrera med andra arbetsgivare - privata och offentliga - om färska akademikers gunst och bevågenhet. Helt riktigt konstaterar skolverket att läraryrket måste göras mer attraktivt.

Allt oftare sjukskrivs lärare på långtid. Att i möjligaste mån undanröja orsakerna till dessa långtidssjukskrivningar vore en god början. Inte bara skolan utan även läraryrket behöver en översyn.

Lärarkallet i all ära. Bättre löner och arbetsvillkor är trots allt mer handfasta metoder för effektiv lärarrekrytering i längden. Som dock kostar pengar. Fagra politikerlöften om både rejäla skolsatsningar och kraftigt sänkta skatter är tyvärr knappast trovärdiga.

Mer läsning

Annons