Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vägen viktigare än tågen!

Annons

den 23 januari2006

Socialdemokraterna och vänstern har valt att föra upp järnvägstrafiken på Västerdalsbanan som en viktig fråga för de boende i länets västra dalgång. Det sker vid en årstid när trafiken på Västerdalsvägen, riksväg 71, och anslutande riks- och länsvägar är som mest intensiv på hela året.

Den politiska ivern att lyfta fram tågtrafiken mellan Borlänge och Malung är en dålig strategi. Vad både lokalbefolkning och trafikanterna kan konstatera är nämligen det akuta behovet av bättre och säkrare vägar, inte kampanjer för intresseföreningar med uppgift att locka fler människor att ta tåget.

Tågtrafiken på Västerdalsbanan har blivit ett politisk trauma som alltmer utvecklas att bli ett hot mot regionens existens. I stället för att ta tydlig ställning och satsa all kraft, både politiskt och ekonomiskt, på att säkerställa vägarnas kvalitet till Sälen, lockas den politiska nivån, både lokalt och regionalt, in i ett resonemang om en både-och-satsning som endast leder till det dramatiska resultatet att politikerna äventyrar utvecklingen i fjällvärlden runt Transtrand och Sälen.

Både politiker och höga tjänstemän i de statliga verk och departement som hanterar statens pengar för stora satsningar på infrastruktur, inser att Västerdalarna inte har den lyskraft att regionen kan få pengar till både vägar och järnvägar. Men trots denna kunskap envisas länets och berörda kommuners politiker att låtsas om motsatsen. Den bristande politiska insikten är ett hot mot hela den västra och nordvästra delen av länet.

Det är möjligt att dagens socialdemokratiska politiker vill gottgöra de förfärande misstagen från partiets järnvägspolitik under 60- och 70-talet, vilka exempelvis innebar att järnvägsspåren på Västerdalsbanan revs upp norr om Malung. Men det kortsiktiga tänkandet för 30 år sedan kan inte i dag rättfärdigas med åtgärder som marginellt lockar några ytterligare resenärer till tågtrafiken. Endast en gigantisk satsning i miljardklassen på en återuppbyggnad av järnvägen till det expanderande Sälenområdet, skulle i bästa fall återställa den skada som tidigare politiska beslut åsamkat Västerdalarna.

Men inte ens den mest optimistiske politiker torde hysa en förhoppning om en sådan järnvägssatsning.

Sälen-fjällen är Västerdalarnas stora och tydliga magnet. Men närheten till storstadsregionerna är inte någon garanti för att varumärket Sälen långsiktigt kan behålla sin ställning. Det är viktigt att observera vad som händer i konkurrerande fjällområden, exempelvis i Åre. Jämtlandsorterna satsar enormt för att vinna marknadsandelar på Sälen/Idres bekostnad.

Infrastrukturen i Västerdalarna är därför av oerhörd betydelse för Sälens förmåga att bli ett givet resmål för skidälskarna i de

befolkningsrika regionerna.

Dalarnas politiker kan bäst säkerställa Sälens, och Västerdalarnas, långsiktiga överlevnad genom att medverka till att vägarna får högsta möjliga kvalitet. Vägen genom Västerdalarna måste prioriteras före satsningar på järnvägen.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons