Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vad händer med kärnkraft och gas?

Annons

Regeringens kommission har arbetat snabbt och upplägget har uppenbarligen varit att till varje pris nå konsensus i nästan alla detaljer. Trots denna höga målsättning har gruppen lyckats prestera en katalog av förslag som framstår både tydliga och möjliga att genomföra, även om det sannolikt är orealistiskt tro att alla målen är uppfyllda redan när vi skriver 2020.

Att Sveriges energiomställning ska gå från ändliga och fossila källor till alternativ som klarar en hållbar påfrestning, var förutsägbart. Likaså att kommissionen i jakten på alternativa energikällor skulle ställa sina förhoppningar till de möjligheter som skog och jordbruk erbjuder.

Kommissionen har valt att konkretisera sina förslag kring möjliga besparingar om energiomställningar när det gäller industrin, transporter och uppvärmning av bostäder och andra lokaler. Mest dramatiskt är förslaget när det gäller transportområdet. Kommissionen tror att det är möjligt att minska andelen bensin och diesel i vägtransporterna med 40-50 procent och med 25-40 procent mindre olja i industrin.

Talen är höga och sannolikheten att de ska kunna uppnås inom den tidsram som utredarna målat upp förefaller osannolikt, särskilt när det gäller industrisektorn.

Omställningen för svensk industrin är för övrigt kommissionens svagaste kort. Visserligen pekar utredarna på ett antal realistiska alternativ, men avsaknaden av kommentarer kring helhetsperspektivet för en industri som ska utvecklas, innebär att trovärdigheten går förlorad.

Varför har Oljekommissionen avstått från att synliga aspekter på kärnkraftens roll när det gäller framtiden för industrin?

Biobränslen, energigaser och energikonsulenter kan knappast vara kommissionens svar på frågeställningen om kärnkraftens framtida roll. Oaktat dessa invändningar blir kommissionens förslag ett viktigt inslag under den fortsatta energidebatten i valrörelsen. Statsminister Göran Persson, numera i stort behov av samarbetspartners kring energifrågorna, säger sig redan vara beredd att skriva in kommissionens förslag i en eventuell regeringsförklaring.

Det är inget dåligt betyg, även med invändningen att statsministern visserligen lett arbetet. Men att redan nu binda sig för en skrivning i ett kommande regeringsprogram är en långtgående åtgärd.

Även Göran Persson är betjänt av en djupare analys av förslagen innan de formuleras för att passa in i ett regeringsunderlag.

CHRISTER GRUHS

Mer läsning

Annons