Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utbytta sprutor – men inte i Dalarna?

Annons

Det ska gå att ansöka hos socialstyrelsen om att få inrätta en verksamhet som gör det möjligt för tunga injektionsmissbrukare att byta ut sina smutsiga sprutor och kanyler mot rena. Det framstår som både klokt och humant.

Förslaget kommer från regeringens narkotikasamordnare Björn Fries och tidningen anser att utformningen är välavvägt:

"En restriktiv narkotikapolitik måste förenas med insatser som präglas av humanitet, värdighet och omsorg. Att vidta åtgärder för att förhindra smitta av svåra sjukdomar måste enligt min mening anses vara en sådan insats", skriver Fries.

Ansökningarna kan bara få ja av socialstyrelsen om de kan redovisa tillgång på avgiftningsplatser, be-

handling, hiv-tester, informa-tion, motivationsinsatser samt samarbete med socialtjänst och narkomanvård. Det är viktigt att detta beaktas när Fries förslag debatteras.

Överläkare Henrik Galéen har missbruksavdelningen på länslasarettet i Falun bakom sig när han avvisar Fries förslag. Galéen anförde i en intervju i SR på onsdagen skäl som gör att tidningen hoppas att han inte missförstått förslaget.

Galéen talade om "gratisutdelning" när det rör sig om utbyte av gamla smutsiga och kanske smittspridande sprutor. I försöken i Malmö och Lund har återlämningsfrekvensen varit 96-98 procent.

Galéen pekar på risken att narkotikamissbruk "vidmakthålls" eller "underlättas". Vare sig förespråkarna för utbytesverksamheten eller motståndarna kan dra långtgående slutsatser av de omfattande svenska utvärderningar som gjorts 1988, 1993 och 2001. Effekten på smittor och antalet narkomaner är oklar. Statistiken behandlar en för liten population. Fries betonar att hans förslag bygger på narkotikapolitiska överväganden, inte vetenskap.

Men andra länder har dragit hållbara slutsatser. FN:s anti-hiv-organisation UNAIDS förespråkar sprututbyte tillsammans med rådgivning, information och behandling. Om sådana mångsidiga program sätts in innan smittor överstiger fem procent av injektionsmissbrukarna kan smittan hållas kvar på en låg nivå.

Fördelarna med utbyten av smutsiga sprutor är att sprutnarkomanerna får en kontaktyta till samhället, som vården kan använda på ett positivt sätt. I Malmö/Lund genomförs täta tester av narkomanerna.

Läkarförbundet är för införandet av sprututbytesprogram i hela landet. Det är det vårdande perspektivet, möjligheten att förhindra smittspridning, som är det viktigaste skälet för läkarförbundets ställningstagande.

Mer läsning

Annons